Wybór najcenniejszych

Zamieszczone tu utwory stanowią wybór 20 najcenniejszych utworów zrekonstruowanych spośród bogatego zbioru nagrań zarejestrowanych i przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Wybór został dokonany w Warszawie jesienią 2015 roku przez zespół w składzie : Mirosław Nalaskowski (SOK), dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Ewelina Grygier, Piotr Dorosz, Jacek Jackowski (IS PAN).

Są to pieśni najbardziej reprezentatywne dla Suwalszczyzny regionalnie i gatunkowo (a także wykonawczo) spośród niemal 1.000 pieśni nagranych w latach 1953-1957 przez ekipy ówczesnego Państwowego Instytutu Sztuki wśród mieszkańców Suwalszczyzny (bądź osób z Suwalszczyzny pochodzących), a następnie zdigitalizowanych ze środków realizowanego przez SOK grantu MKiDN.

Zamieszczone tu pliki pieśni – są to utwory najbardziej wartościowe dla polskojęzycznej Suwalszczyzny pod względem materiału etnomuzycznego, a szczególnie pieśni obrzędowych i lirycznych, nasyconych treściami symbolicznymi i archaiką praktyki wykonawczej.

W załączonym tekście spisowym umieszczone są niektóre kryteria istotności danej pieśni (np. melizmatyka, zastosowanie apokopy, polimetryczność, skalowość wąskozakresowa, bilingwizm itp).

 

Aniela Bednarska (ur. 1879 r. w Gibach, pow. Sejny, nagr. 1957 r.)

T2349/01 W ogrodeńku kapusteńka (weselna); 2’30”

T2350/12 Ej rozżal sie Andziuńko (weselna) 0’40” [plagalna]

T2350/18 Do domu zytko w gościnę (żniwna) 0’50”

T 2351/06 Lecieła zieziela przez pole (służebna)  3’30”

 

Scholastyka Bartoszewicz (ur. 1892 r., Krzywe k. Suwałk)

T2091/10 W kalinowym lasku kukaweńka kuje (miłosna) 2’10” [plagalna, apokopa]

T2091/04 Jak ja jechał do swej najmilejsej (miłosna) 1’40” [plagalna, polimetria]

 

Bogdanowicz Agata (ur. 1908, Leszczewek k. Suwałk)

T1420/05 Ach ty mój chmielu, a na tobie rosa (weselna) 1’10”

T1420/08 Tam na morzu grondziczek (żartobliwa) 3’00”

T1418/08 Jedź na nocleg, nie daj koniu stojeć (liryczna) 1’42”

T1419/08 Powałem zytko (żniwna) i Hej pobujaj jeleniu (weselna) 1’40”

 

Waleria Biedul (ur. 1901, Lipsk nad Biebrzą)

T1415/08 Hej ty bracie wormijarzu do koni (ballada) 4’14”

 

Stanisław Chomiczewski (ur. 1886, Lipsk nad Biebrzą)

T1417/06 Na to Pan Bóg dał niedzielę (żartobliwa, ciekawy tekst) 1’58”

 

Stefania Maciejunas (ur. 1891 r., Nowa Wieś k. Suwałk)

T2103/04 Rozsypały sie siwe łabędzie po calusieńkim polu (miłosna) 2’30” [melizmatyka, apokopa]

 

Aniela Chomicz (ur. 1890, Karolin k. Krasnopola)

T1423/04 Szedli dwa dziady bez ubite szose (dziadowska) 5’40” [apokopa]

T1424/02 Pada deszczyk, konikowi ślisko (żartobliwo- szydercza) 2’59” [apokopa]

T1424/03 Oj wybierajsie, nie zabawiajsie (mazurkowa; miłosna) 1’31”

T1424/09 Powiej wietrze po olsynie (miłosna) 2’26” [apokopa, melizmatyka]

 

Konstantyna Wasilewska (ur. 1896, Jeleniewo)

T1908/04 Dozelim zytko do uodłogu (żniwna) 3’12” [melizmatyka, plagalna]

T1910/02 Zakowała zieziela na klonie (ślubna) 4’39” [plagalna, melizmatyka]

T1965/04 Słuzył Jasio u pana za starsego dworana (ballada miłosna) 6’09” [b. dobry pełny tekst]

Top