Warsztaty choreotechniczne 20-21 grudnia 2014

Pierwsze warsztaty taneczne odbyły się 20-21 grudnia 2014 roku w sali lustrzanej SOK. Prowadzącym był choreograf Jarosław Wojciechowski z Warszawy w asyście kadry artystycznej zespołu.

W warsztatach wzięły udział trzy grupy :

1) młodzieżowa – grupa koncertująca ZPiT „Suwalszczyzna” – 19 osób;

2) „Patroni” grupa utworzona z indywidualnych, szacownych obywateli Suwałk, kontynuujących lokalne i narodowe tradycje taneczne – 14 osób;

3) kadra artystyczna zespołu, konsultanci – choreograf i instruktor tańca Małgorzata Wojdełko, kapelmistrz Krzysztof Krzesicki, folklorysta-muzykolog Mirosław Nalaskowski.

Tematem warsztatów było poszukiwanie źródeł i wzorów kultury plebejskiej. Szczególnych aspektem tych poszukiwań, który stał się celem warsztatów było zwrócenie uwagi na efekt kształtowania się kultury plebejskiej poprzez przenikanie form tanecznych pochodzących z innych, wyższych klas społecznych. Przenikanie to obywało się na zasadzie podpatrzenia, imitacji form zabawy będących à la mode, które były dostępne tylko dla wąskiej grupy uprzywilejowanych. Tym sposobem, tańce tańczone w karczmach, oberżach, izbach noszą znamiona salonowych, pochodzących nie tylko z Polski, ale i z salonu europejskiego.

Formami ukazania, jak owe wzory kulturowe przenikły do tańców plebejskich, było zastosowanie w warsztatach analizy i porównania kroków, muzyki i charakteru wybranych tańców salonowych. Warsztaty realizowane były w trzech grupach roboczych:

– Młodzież. Zajęcia w grupie młodzieżowej obejmowały technikę tańców salonowych: mazura, oberka, walca, polki z uwzględnieniem kroków podstawowych, elementów tańca, akcentów, połączeń tanecznych, charakteru tańca.

– Dorośli. Warsztaty w grupie Patronów rozpoczęły się odtworzeniem tańców z przełomu XIX i XX wieku występujących na obszarze Suwalszczyzny oraz litewskiego i białoruskiego pogranicza: walc Aleksander, kochaneczka, karoboczka, krakowiak, mazurpolka, padespan, kadryl. W dalszej części warsztatów uczestnicy zapoznali się z technika tańczenia salonowego walca, polki i mazura.

– Eksperci. Spotkanie kadry i konsultantów z ekspertem Jarosławem Wojciechowskim objęło zapoznanie się z materiałem historycznym dotyczącym tańca europejskiego i lokalnego, trendami i obyczajami przed I wojną światową, analizę i dobór materiału muzycznego, poszukiwanie lokalnych informacji archiwalnych, budowanie scenariusza suwalskiego Balu W Resursie Obywatelskiej 1914 r. Materiał scenariuszowy balu został uzupełniony wspólnie na podstawie kwerend w lokalnych źródłach historycznych (w tym przede wszystkim z archiwalnych numerów „Tygodnika Suwalskiego”.

Dokonano fotograficznej i filmowej rejestracji warsztatów.

Następne spotkania warsztatowe będą rozwijać, utrwalać umiejętności i wiedzę na powyższy temat oraz zataczać coraz większe kręgi, kształcąc odbiorców poprzez comiesięczne spotkania z mistrzami przygotowujące do Balu w Resursie Obywatelskiej 1914 r.

warsztaty-2014_mar-2014_DSCN3113

warsztaty-2014_DSCN3109

warsztaty-2014_mar-2014-063

warsztaty-2014_mar-2014-064

warsztaty-2014_mar-2014-066

warsztaty-2014_mar-2014-068

warsztaty-2014_mar-2014-069

warsztaty-2014_mar-2014-072

Top