zespoły powiatu suwalskiego

„Bakałarz”
– zespół śpiewaczy z Bakałarzewa

Zespół powstał w 1979 r., ale w 1990 r. zawiesił działalność. Wznowił ją w 2002 r. Obecnie składa się z 15 osób (kobiet i mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne (właściwe dla Zachodniej Suwalszczyzny) pieśni: weselne, dożynkowe, kolędy, pastorałki i inne. Po 2002 r. występował wielokrotnie, głównie na terenie byłego województwa suwalskiego; wyjeżdżał również na teren Litwy.
W 2008 r. „Bakałarz” zdobył na kazimierskim festiwalu wyróżnienie.
Solistka zespołu – Wacława Sakowska zdobyła na OKKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą w 2004r. II nagrodę (w kategorii solistów śpiewaków); dokonała tam również nagrań archiwalnych dla warszawskiego RCKL PR.
Zespół wykonuje swe pieśni a capella.
Liderka zespołu: Krystyna Gorlo, krystynagorlo1@gmail.com

 

„Zajączkowiaki”
– zespół śpiewaczy z Zajączkowa

Zespół powstał w 1978r.; obecnie w jego skład wchodzi ok. 15 osób (w większości kobiet). Wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (w tym żniwne) i ballady, właściwe dla Zachodniej Suwalszczyzny. Zespól wykonuje swe pieśni a capella.
Występuje głównie na terenie północno-wschodniej Polski.
Zespół trzykrotnie reprezentował województwo suwalskie, a następnie powiat suwalski na Ogólnopolskich Festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, dokonując tam nagrań archiwalnych na rzecz RCKL.
Liderka zespołu Teresa Barszczewska (ur. 1946 r.) dwukrotnie w Kazimierzu zdobyła II nagrodę (w 2000 i 2006 r.), zaś w 2012 r. pierwszą – w kategorii solistów śpiewaków.
Wnuk liderki, Krystian Barszczewski, w 2013r jako 17- latek uzyskał w tej samej kategorii kazimierskiego festiwalu wyróżnienie.
Liderka zespołu: Teresa Barszczewska.
Patronat: Gminna Biblioteka Publiczna 16-423 Bakałarzewo, ul. Młyńska 15, tel. 87 5694065; gbpbakalarzewo@gmail.com.

 

Teresa Barszczewska
– śpiewaczka ludowa z zachodniej Suwalszczyzny

Teresa Barszczewska (1946) z Zajączkowa w gminie Bakałarzewo (zachodnia Suwalszczyzna, w pobliżu dawniejszej granicy z Prusami Wschodnimi) śpiewa publicznie od przynajmniej 40 lat. Od 35 lat jest liderką lokalnego zespołu „Zajączkowiaki”, ale występuje i nagrywa również solo. Jest jedną z ostatnich śpiewaczek zachodniej części Suwalszczyzny wykonujących lokalne pieśni z bardzo bogatą melizmatyką i w lokalnej gwarze zachodniosuwalskiej. Kilkukrotnie nagrodzona podczas kazimierskich festiwali (w tym pierwsza nagroda w 2012 roku; wcześniej dwukrotnie zdobyła II nagrodę w kategorii solistów); zrealizowała szereg nagrań (ponad 20 pieśni) – m. in. dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
Wiele z tych pieśni ma swoje odniesienia do zapisów Oskara Kolberga, który notował je we wsiach o zaledwie kilka kilometrów odległych od jej wsi rodzinnej. Kolberg pieśni i opisy zebrane po 1870 roku opublikował w tomie V- Mazowsze Stare, wydanym w Krakowie w 1890 r. (tom 28 Dzieł Wszystkich wydawanych współcześnie).
Jest wśród tych pieśni szczególnie cenny repertuar żniwny zachowany nie tylko w kolbergowskich zapisach, ale również w pamięci Teresy Barszczewskiej, która pieśni tych wyuczyła się od członków swojej rodziny.
Teresa Barszczewska jest osobą, która chętnie dzieli się z innymi znanymi sobie pieśniami. Od dziesiątków lat uczy tego repertuaru kolejne członkinie swego zespołu; zaś od kilku- swego wnuczka Krystiana Barszczewskiego (1996).

 

„Rospuda”
– zespół śpiewaczy z Filipowa

Zespół powstał w 1985r.; obecnie w jego skład wchodzi 15 osób (w tym 3 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (w tym weselne, dożynkowe, ballady historyczne i inne); także w opracowaniu wielogłosowym (jako chór kościelny).
Występował głównie na terenie makroregionu północno- wschodniego Polski. W 1996 r. reprezentując województwo suwalskie na 30 OFKiŚlL w Kazimierzu nad Wisłą zdobył przydzielaną w owym roku „Brązową Basztę”; w innych latach został kazimierskim laureatem I i III nagród. Zespół dokonał w Kazimierzu wielokrotnych nagrań dla RCKL.
Solistka zespołu Aniela Kibitlewska (ur.1926r.) zdobyła na kazimierskim festiwalu w 2006r. III nagrodę w kategorii solistów.
Kierownikiem zespołu jest Helena Kibitlewska, emerytowana lokalna nauczycielka wychowania muzycznego w filipowskiej szkole gminnej.
Zespół występuje w indywidualnie odtworzonych strojach właściwych dla Zachodniej Suwalszczyzny sprzed 1914 r.
Przy zespole działa zespół „Młoda Rospuda”; jego członkowie kilkukrotnie byli z sukcesami obecni na festiwalu kazimierskim w kategorii „Mistrz- Uczeń”. M. in. w roku 2007 i 2013 nagrody otrzymał zespół, zaś w 2012r. junior Juliusz Jagłowski.
Obydwa zespoły repertuar śpiewaczy wykonują głównie a capella.
Liderka zespołów: „Rospuda” i „Mała Rospuda” – Helena Kibitlewska
Patronat: Gminny Ośrodek Kultury 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2; tel. 87 569 60 94, gokfilipow@poczta.onet.pl

 

„Jaćwież”
– zespół śpiewaczy z Jeleniewa

Zespół powstał w 1998 r.; obecnie w jego skład wchodzi 10 osób ( tym 2 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (weselne, pieśni liryczne i in.). Repertuarowo wzoruje się na dawnej śpiewaczce z nieodległej wsi Osinki Ludwice Rynkiewicz (1900- 1987), zdobywczyni kazimierskiej „Baszty” w 1986r.
Zespół odtwarza także widowiska obrzędowe, m. in. „Króla Heroda”.
W 2003r. na ówczesnym festiwalu kazimierskim zdobył wyróżnienie.
Występował wielokrotnie na terenie Polski północno- wschodniej, na Litwie i w guberni kaliningradzkiej Rosji.
Zespół swój repertuar wykonuje a capella.
Liderka zespołu Ewa Kuprewicz (zam. w Żywej Wodzie k. Jeleniewa) tel. 506 374 458. W 2011 r. zdobyła w Kazimierzu w kat. solistów III nagrodę.
Zarówno zespół, jak i solistka dokonały w Kazimierzu licznych nagrań dla RCKL.
Patronat: Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, 16-404 Jeleniewo, ul. Sportowa 1a;
tel. 87 569 16 02, bibliotekajeleniewo@o2.pl.

 

„Przeroślaki”
– kapela ludowa z Przerośli

Zespół istnieje nieprzerwanie od 1972r.; założycielem „Przeroślaków” był lokalny gawędziarz i działacz kultury Józef Podziewski (1913-1998).
Obecnie w skład kapeli wchodzi 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne przyśpiewki i regionalną muzykę instrumentalną. Występował kilka tysięcy razy na terenie regionu i kraju.
Lider: dyrektor miejscowego GOK – Jarosław Rynkiewicz (również gawędziarz); jrynkiewicz@poczta.onet.pl.
Patronat: Gminny Ośrodek Kultury; 16-427 Przerośl, Rynek 11; tel. 87 569 10 32; www.gokprzerosl.pl.

 

„Przeroślaczki”
– zespół młodzieżowy śpiewaczy z Przerośli

Zespół powstał w 2004 r.; w jego skład wchodzi ok. 15 osób ze szkoły podstawowej i gimnazjum (skład zmienia się w poszczególnych latach ze względu na odchodzenie absolwentów). W repertuarze zespołu są lokalne pieśni ludowe, głównie typowe dla repertuaru dziecięcego). Zespół występuje a capella.
Kilkukrotnie zespół był laureatem kazimierskich festiwali w kategorii „Mistrz- Uczeń” („Duży- Mały”): w 2006 r. z Mistrzynią Eugenią Zaśkiewicz oraz w 2013 r. z Mistrzynią Janiną Chmielewską.
Zespół działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli – ul. Dworna 5; 16-427 Przerośl, tel. 87 569 10 07. Opiekunem zespołu jest nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli- Bożena Buz, sawbuz@wp.pl.

 

„Znaroku”
– zespół śpiewaczy z Przerośli
Zespół powstał w 2000r.; składa się obecnie z 12 osób (w tym 3 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni obrzędowe i okolicznościowe. Do tej pory występował głównie na terenie Suwalszczyzny (m. in. na Suwalskich Jarmarkach Folkloru). W 2013r. debiutował na festiwalu kazimierskim.
Solistka zespołu- śpiewaczka ludowa Eugenia Zaśkiewicz (ur. w 1940 r.), tel. 87 5691086 zdobyła II nagrodę w kategorii solistów śpiewaków na kazimierskim festiwalu w 2007 r.
Zespół wykonuje swój repertuar przeważnie a capella.
Przy członkach zespołu (w roli mistrzów) kilkukrotnie występowały dzieci solo, m. in. w 2011r juniorka Anna Chmielewska ze swą Mistrzynią Janiną Chmielewską zdobyła I nagrodę w Kategorii „Mistrz- Uczeń”.
Zespół „Znaroku” działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Przerośli, 16-427 Przerośl, Rynek 11; tel. 87 569 10 32; www.gokprzerosl.pl.

 

Eugenia Zaśkiewicz – posłuchaj pieśni
– śpiewaczka ludowa z Przerośli (północna Suwalszczyzna)

Ur. 1940 r. w Hańczy. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej ojciec Antoni Gwiazdowski z Hańczy grał na harmonii „warszawiance”, dziadek Władysław Gwiazdowski był śpiewakiem z bogatym repertuarem pieśni nabożnych i pogrzebowych.

Eugenia jest współzałożycielką zespołu ludowego Znaroku w Przerośli (2000 r.) Doceniana w Polsce – na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdobyła następujące nagrody: III nagroda z zespołem Przeroślaczki w kategorii Duży – Mały (2006); II nagroda w kategorii solista śpiewak (2007); II nagroda z zespołem Znaroku w kategorii zespoły śpiewacze (2015); 25 listopada 2018 r. otrzymała od Wójta Gminy Przerośl nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

 

„Zorniczeńka”
– zespół śpiewaczy z Wysokiego gm. Raczki

Zespół powstał w 1993 r.; obecnie w skład wchodzi 12 osób (w tym 3 mężczyzn).
Zespół wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (weselne, dożynkowe, kolędy i pastorałki, wielkopostne, przygodne). Odtwarza także lokalne obrzędy, m. in. kolędowanie wielkanocne „Chodzenie po Allelui”. W Kazimierzu zespół debiutował w 1998r; dokonując jednocześnie nagrań dla RCKL.
Liderką i założycielką zespołu jest śpiewaczka Stanisława Czuper z Wysokiego (ur. w 1936r). Jako solistka zdobyła w 1991r. „Basztę” w kategorii śpiewaków; uczestniczyła w Kazimierzu jeszcze kilkukrotnie, zdobywając kolejne nagrody: w 2006 r. pierwszą nagrodę oraz w 2010- trzecią.
Patronem zespołu jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 37; tel. 87 568 51 40; gokraczki@op.pl ; www.gok.raczki.pl.

 

Stanisława Czuper – posłuchaj pieśni
– śpiewaczka ludowa ze wsi Wysokie w gminie Raczki, (powiat Suwałki); centralna Suwalszczyzna

Stanisława Czuper (ur. 1936) nauczyła się pieśni od swej mamy i babci. Śpiewała przy wszystkich okazjach: weselach, pogrzebach, spotkaniach okolicznościowych. Po odchowaniu dziewięciorga dzieci zaczęła występować solowo, zdobywając w 1991 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w kategorii śpiewaków-solistów, Nagrodę Główną – „Basztę”(w latach późniejszych – także kazimierskie nagrody pierwszą i trzecią). Podczas wszystkich pobytów w Kazimierzu dokonała szeregu nagrań dla potrzeb Radiowego Centrum Kultury Ludowej.

Pieśni z jej repertuaru wykorzystywały także zespoły folkowe z Suwalszczyzny (m. in. Dautenis, który w 2004 r. zdobył I nagrodę na VII Festiwalu „Nowa Tradycja”).

W 1993 r. założyła we wsi Wysokie zespół „Zorniczeńka”, który z lokalnym repertuarem pieśniowym i obrzędowym daje do 30-40 występów rocznie.

Stanisława Czuper posiada indywidualne członkostwo STL. W czerwcu 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Stanisławie Czuper brązowy medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

Niektóre pieśni Stanisławy Czuper zarejestrowała w 2017 r. Małgorzata Makowska. Posłuchaj – tutaj.

 

„Gozdawa”
– zespół śpiewaczy z Raczek

Zespół powstał w 2005 r.; składa się z 15 osób (w tym 5 mężczyzn). Zespół wykonuje pieśni ludowe, patriotyczne i religijne przeważnie a capella; także w formie wielogłosowego opracowania chóralnego (członkowie należą również do miejscowego chóru parafialnego).
Zespół wielokrotnie występował na terenie Suwalszczyzny (w tym na Suwalskich Jarmarkach Folkloru), a także podczas inscenizacji obrzędowości dożynkowych podczas odbywających się od lat powiatowych dożynek w podraczkowskiej wsi Dowspuda.
Liderem zespołu jest Wanda Kulbacka.
Patronat: Gminny Ośrodek Kultury, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 37; tel. 87 568 51 40; gokraczki@op.pl ; www.gok.raczki.pl.

 

Rodzinna kapela Racisów z Jasionowa
Kapela powstała w 1990 r. w składzie: Franciszek Racis- I skrzypce, Sylwester Jaśkiewicz – II skrzypce, Leon Racis- bębenek obręczowy. Odtwarzała XIX-wieczne sposoby muzykowania instrumentalnego na Suwalszczyźnie. Kapela w tym składzie działała do końca lat 90- tych (do śmierci pozostałych członków kapeli seniorów– żyje tylko Franciszek).
Od 1997r. występuje w składzie (stopniowo powiększanym- dziadka i wnuków): Franciszek Racis (1923)- I skrzypce, śpiew; Szymon Racis – II skrzypce, śpiew (1984); Andrzej Racis- harmonia trzyrzędowa, śpiew (1986); Wioletta Racis – basetla, śpiew (1988); Agnieszka Racis- bębenek obręczowy, śpiew (1991). Przed 3 laty zespół zawiesił swą działalność.
Franciszek Racis (zarówno w składzie zespołów dorosłych, jak i dziecięcych) siedmiokrotnie uczestniczył w festiwalach kazimierskich, współzdobywając m. in. I nagrodę w kategorii kapel seniorów (w 1990r.) oraz kilkukrotnie nagrody w kategorii „Duży- Mały” w latach następnych. Kapela Racisów (seniorów) uczestniczyła również w festiwalach kapel w Toruniu i Wilnie. Wespół z zespołem „Szeszupa” F. Racis dokonał także nagrań dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej PR (oprócz repertuaru instrumentalnego także wokalny, solowy). Był także istotnym informatorem przy realizacji dwóch ekspertyz: etnochoreologicznej i etnokostiumologicznej.
Franciszek Racis otrzymał w 2009 r. Nagrodę im. Oskara Kolberga.
Adres zespołu: Jasionowo 14, 16-406 Rutka- Tartak, tel. 87 5687 085.

 

„Szeszupa”
– zespół folklorystyczny z Rutki-Tartak
Zespół zawiesił działalność

Zespół powstał w 1996 r.Wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (weselne, kolędy i pastorałki, dożynkowe, pieśni liryczne i inne). Zrealizował szereg realizacji obrzędowych, w tym: „Zapusty” (1998), „Wigilia z końca XIX wieku” (1999), „Chodzenie z Gwiazdą” (2000). Wielokrotnie reprezentował Suwalszczyznę, zdobywając główne nagrody na najważniejszych festiwalach ogólnopolskich: Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (Grand Prix „Baszta” – 1997, I nagroda – 2001), w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie (Grand Prix „Taneczny Krąg” – 1998) i innych.
Zespół zrealizował szereg nagrań archiwalnych dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia oraz rejestracje dla TVP (podczas festiwali kazimierskich w 1997 i 2001 r.). Ekipa TVP Białystok dokumentowała plenerowe odtworzenie „Dni krzyżowych na św. Marka” w 1998 r. Stroje „Szeszupy” zostały odtworzone przez Barbarę Kaznowską, etnokostiumologa z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (1997).
Zespół aktywnie włącza się w realizację lokalnych imprez ludowych, w tym w kolejne edycje rutczańskiej imprezy plenerowej „Wesele ludowe, czyli koncert weselnych pieśni ludowych rubasznych i żartobliwych”.

 

„Szeszupiaki”
– dziecięcy zespół folklorystyczny z Rutki-Tartak

Zespół powstał w 2003 r.; liczy obecnie ok. 15 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Wykonuje lokalne pieśni ludowe właściwe dla wieku dziecięcego, korzystając z repertuaru dorosłego zespołu folklorystycznego „Szeszupa”. Zrealizował m. in. spektakl „Szkolna Wigilia 2004” wielokrotnie pokazywany na terenie Suwalszczyzny, a także na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 2004. W 2005r. zespół otrzymał nagrodę w kategorii „Duży – Mały (Mistrz- Uczeń) na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, jednocześnie dokonując nagrań dla RCKL.
Członkowie zespołu kilkukrotnie (w kategorii „Duży- Mały”) startowali solo w kazimierskim festiwalu, zdobywając pierwsze nagrody: 2008- Katarzyna Racis, zaś w 2009 – Dominika Szyszko. Mistrzynią za każdym razem była liderka dużego zespołu Beata Szyszko-Anzulewicz. „Szeszupiaki” część repertuaru wykonują w postaci tzw. wtóru, czyli wielogłosu funkcjonującego na pograniczu polsko – litewskim.
Patronem zespołu jest Gminny Ośrodek Kultury 16-406 Rutka-Tartak, ul. Szkolna 1; tel. 87 5687 201

 

„Pogranicze”
– zespół folklorystyczny z Szypliszk

Zespół powstał w 1981 r., obecnie liczy ok. 25 osób. Prezentuje lokalne pieśni i widowiska obrzędowe oraz miejscowe tańce ludowe.
Repertuar i praktyka wykonawcza zespołu jest typowa dla kulturowego pogranicza polsko-litewskiego (wielogłosowy śpiew a capella w formule tzw. wtóru).
Zespół jest laureatem najważniejszych nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, m.in. na festiwalu kazimierskim (I nagrody: 1987, 1991, 2019; Grand Prix „Baszta” – 2006), w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie (Grand Prix „Taneczny Krąg” – 1995), Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie k. Zamościa.
Zespół dał także występy specjalne: w Filharmonii Narodowej w Warszawie (1999); kameralny półgodzinny koncert na Wigrach przed Janem Pawłem II w 1999 r. (z repertuarem lokalnych pieśni Suwalszczyzny).
Zespół zrealizował liczne nagrania radiowe oraz dokumentalne filmy telewizyjne dla TVP2 oraz TVP „Polonia”. Opublikował płytę CD „Zespół Pogranicze” („Polonia Records”, 1998), a także wydawnictwa: śpiewnik „Pieśni i przyśpiewki ludowe Pogranicza” oraz dwukrotnie reprint kantyczki „Pieśni nabożne na święta uroczyste” z suwalskiego pierwodruku z 1925 r.
Występował na setkach koncertów w kraju, a także na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Niemiec, Francji i Belgii.
W 1989 r. zespół „Pogranicze” został laureatem najbardziej prestiżowej w dziedzinie folkloru Nagrody im. Oskara Kolberga. Zespół jest także od 1988 r. członkiem zbiorowym Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Od wielu lat zespół posiada własną stronę internetową www.pogranicze.szypliszki.eu.
Kierownik zespołu Józef Murawski (1956) jest jednym ze współzałożycieli zespołu „Pogranicze” (kierownikiem od 1987 r.). Od wielu lat działa także aktywnie w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych (członek Zarządu Głównego STL przez wiele kadencji, przez jedną kadencję wiceprezes ZG STL).
W 2006 r. otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (najwyższa nagroda MKiDN dla wszystkich rodzajów twórczości). Józef Murawski w 2009 r. został laureatem (indywidualnym) Nagrody im. Oskara Kolberga.
Adres zespołu: Świetlica Gminna, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki; tel. 87 5681 051; 661:204214; j.murawski@onet.eu.

 

Józef Murawski
– śpiewak, tancerz i animator z gminy Szypliszki (północna Suwalszczyzna), specjalizujący się w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko –litewskiego.

Józef Murawski urodził się 13.12.1956 r.; mieszka od urodzenia we wsi Postawelek w gminie Szypliszki. Jest absolwentem technikum rolniczego im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.
Właściciel kilkunastohektarowego gospodarstwa rolnego. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
Józef Murawski od dziecięcych lat interesował się rodzimym folklorem, zbierał stare pieśni, uczył się śpiewać i tańczyć, nie żałował czasu na rozmowy ze starszymi ludźmi na temat tradycji, w tym lokalnej obrzędowości.

Działalność kulturalna:
Od 1971 r. śpiewa w chórze kościelnym w Becejłach;
W 1981 r. był współzałożycielem zespołu ludowego „Pogranicze” wespół z ówczesną dyrektorką GOK w Szypliszkach, Waldemarą Malinowską, późniejszą redaktorką naczelną litewskiego periodyku „Aušra” w Puńsku;
W 1987 r. został wybrany przez zespół „Pogranicze” na kierownika zespołu;
Współorganizował rekonstrukcje lokalnych strojów ludowych. W 1987r zrealizowane zostały badania etnokostiumologiczne na terenie gminy Szypliszki z udziałem Barbary Kaznowskiej, kustosza działu strojów ludowych warszawskiego Państwowego Muzeum Etnograficznego. Ich efektem są zespołowe stroje subregionalne, odtworzone w 1987 r. Przy pomocy Barbary Kaznowskiej zrekonstruowano w 1994 r. kolejny zestaw kostiumowy (dla osób młodszych o jedno pokolenie), używany przez grupę taneczną.
Od 1 grudnia 1986 r. pracuje w GOK Szypliszki jako instruktor ds. folkloru. Po reorganizacji od 2005 r. jest jedynym pracownikiem szypliszkowskiej świetlicy gminnej. W ramach obowiązków zajmuje się nie tylko własnym zespołem, ale również organizacją imprez gminnych (festynów, dożynek, wystaw, konkursów itp.). Aktywnie pomaga również przygotowywać prawie wszystkie imprezy kulturalne Suwalskiego Powiatu Ziemskiego.
W 1988 r. założył „Małe Pogranicze” – grupę dziecięcą, która po kilkunastu latach oddzielnej działalności połączyła się z zespołem podstawowym.
Od 1989 r. utrzymuje kontakty z zespołami na Litwie: z grupami polskimi oraz litewskimi. Polskim tamtejszym zespołom udziela instruktażu w doborze repertuaru autentycznego, sposobie jego poszukiwania w terenie oraz dokumentacji. Przeprowadził również szczegółowe rozpoznanie repertuarowe w rodzinach polskich tuż po drugiej stronie granicy litewskiej (w parafii Lubowo graniczącej z gminą Szypliszki). Niektóre odszukane tam pieśni zostały włączone do repertuaru zespołu „Pogranicze”.
Brał udział w badaniach etnomuzykologicznych realizowanych w roku 1986 przez ekipę Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Sławomiry Żerańskiej –Kominek.
W 1992 r. zorganizował grupę taneczną w zespole „Pogranicze”;
Był współorganizatorem badań etnochoreologicznych przeprowadzonych w latach 1992 i 1995 na terenie gminy Szypliszki przez dr Dariusza Kubinowskiego z UMCS w Lublinie.
Od 1993 r. utrzymuje regularne kontakty z zespołami i domami kultury z guberni kaliningradzkiej Rosji w szczególności z Rejonowym Domem Kultury w Czerniachowsku [60 – tysięczne miasto, drugie co do wielkości w guberni po Kaliningradzie].
Od 1995 r. utrzymuje partnerskie kontakty z zespołami polskimi funkcjonującymi na terenie Białorusi i Łotwy.
Od 1996 jest współorganizatorem regionalnych przeglądów pieśni wielkopostnej.
Od szeregu lat jest organizatorem wielu spotkań i koncertów okolicznościowych (jubileuszy zespołów, festynów dorocznych itp.).
Indywidualne członkostwo w STL uzyskał w 1997r.; od 2001 r. jest prezesem Oddziału Suwalskiego STL
Pełni szereg odpowiedzialnych funkcji w Zarządzie Głównym STL. Od czterech kadencji jest liderem sekcji folkloru ZG STL. W latach 1993-1997 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego STL, zaś w latach 1997-2001 wiceprezesem ZG STL.
Od czterech kadencji jest pełnomocnikiem ZG STL do kontaktów z paralelną litewską organizacją – Związkiem Twórców Ludowych Litwy (Lietuvos Tautodailininkų Sajųnga).
Od trzech kadencji jest również członkiem Komisji Kultury przy ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, pomagając m. in. w realizacji ogólnopolskich przeglądów zespołów OSP [w Związku OSP funkcjonuje ok. 800 orkiestr dętych i ok. 300 zespołów scenicznych].
Niektóre nagrody i wyróżnienia zespołu „Pogranicze” z Szypliszk:
1987- I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (oraz nagroda honorowa dziennikarzy redakcji „Burczybasa”);
– I nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach;
1988 – zespół otrzymuje zbiorowe członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych (jego reprezentantem w STL jest Józef Murawski);
1989 – nagroda zbiorowa im. O. Kolberga (dla zespołu „Pogranicze”);
1990- zespół „Małe Pogranicze” zdobywa w Tarnogrodzie I nagrodę za spektakl obrzędowy „Chodzenie z Ewangelią”. Jednocześnie przyznano nagrodę J. Murawskiemu za scenariusz i reżyserię. W 1998 r. spektakl został zekranizowany w postaci 30 –minutowego filmu fabularyzowanego przez TVP2, reż. Aleksandra Domańska;
1990 – I nagroda na XIV Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Ziem Północnych w Gdańsku (podczas „Jarmarku Dominikańskiego”);
1991 –powtórnie I nagroda na festiwalu w Kazimierzu (fundacji Marii i Jerzego Kuncewiczów);
1992 –nagroda dla „Małego Pogranicza” na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni i Muzyki Ludowej w Jaśle
1994 –nagroda specjalna na XXII Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej;
1996 –II nagroda za widowisko „Król Herod” na XXIV Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej;
1995 – Nagroda Główna „Taneczny Krąg” na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie (w 1992r zespół zdobył II nagrodę);
2006- Nagroda Główna „Baszta” – 40 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą; wcześniej na festiwalach kazimierskich m. in. dwukrotnie pierwsze nagrody (w latach 1987 i 1991);
2007 –Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla kultury polskiej.

Niektóre występy festiwalowe (pozakonkursowe) „Pogranicza”:
1992 – udział w Międzynarodowym Festiwalu Kapel i Pieśni Ludowej „Skamba, skamba kankliai” w Wilnie (30’ bezpośrednia transmisja występu na antenie litewskiej Tv);
1993 –występy zespołu na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu (m. in. partnerski występ z moskiewskim zespołem muzyki cerkiewnej „Drewnierusskij Rasspiew”);
1995 –występy na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kłajpedzie (Litwa);
1996 -występy zespołu na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Vöru w Estonii;
– występy w Daugavpils (Łotwa);
1997 –udział w koncercie kolęd i pastorałek w Studiu im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (organizator: Radiowe Centrum Kultury Ludowej);
-występy „Małego Pogranicza” na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Martynas” w Vysaginas (Litwa);
– prowadzenie tanecznych zajęć warsztatowych w warszawskim „Domu Tańca”;
– udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu;
1999 – (6.V.) – 1,5 godzinny występ zespołu z regionalnymi pieśniami i tańcami w Filharmonii Narodowej w Warszawie;
– (9.VI.) –kameralny, 30 – minutowy występ śpiewaczy zespołu przed Janem Pawłem II w czasie Jego pobytu w Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury (b. klasztorze kamedułów) na Wigrach;
2001 –prowadzenie warsztatów tanecznych podczas II Taboru Domu Tańca w Chlewiskach;
2005 –prowadzenie warsztatów etnograficznych tańców kresowych dla zespołów polskich na Wileńszczyźnie;
– prezentacja obrzędowości wielkanocnej podczas festiwalu na Łotwie (Ryga, Jelgava);
– koncert ludowych pastorałek na „Bożonarodzeniowym spotkaniu polonijnym” w Kaliningradzie (Rosja);
2011-2012 – prowadzenie zajęć warsztatowych podczas dwóch kolejnych Taborów Tańca zorganizowanych w Becejłach w gm. Szypliszki

Niektóre prezentacje obrzędowych pieśni wielkopostnych i pogrzebowych:
1991 –prezentacja pieśni wielkopostnych oraz lokalnego obrzędu wielkotygodniowego „Chodzenie z Ewangelią” w Muzeum Etnograficznym w Toruniu;
– prezentacja pieśni pogrzebowych podczas „Zaduszek” w „Ośrodku Pogranicze: Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach;
1992 – prezentacja pieśni i obrzędowości wielkopostnej dla społeczności polskiej na terenie Litwy;
od 1996 – koncerty pieśni wielkopostnych w warszawskich kościołach Zbawiciela, św. Krzyża, św. Anny, pokamedulskim na Bielanach; w kościołach we Wrocławiu i in.
– śpiewanie pieśni wielkopostnych podczas wystawiania dramatu liturgicznego „Ludus passionis” przez Scholę Teatru Węgajty (w Lidzbarku Warmińskim);
2007- zespół uczestniczy w plenerowym, dwugodzinnym, bezpośrednio transmitowanym przez TVP widowisku pasyjnym „Gorzkie Żale” z okazji 300 rocznicy powstania nabożeństwa „Gorzkich Żali” oraz 2 rocznicy śmierci Jana Pawła II (Warszawa, 2 kwietnia, przed Pałacem Kultury i Nauki);

Zrealizowane wydawnictwa, płyty, filmy, strony www.:
1995 -reprint kantyczki „PIEŚNI NABOŻNE na święta uroczyste podług Kościoła Świętego Rzymskokatolickiego na cały rok zebrane” (opublikowanej w Suwałkach w 1925r.); drugie wydanie reprintowe opublikowano w 2010r.;
1998 –śpiewnik z repertuarem zespołu „Pieśni i przyśpiewki ludowe POGRANICZA”;
– Foldery jubileuszowe zespołu wydawane z okazji: 15 –lecia (1996r), 20 –lecia (2001 r.) i 25 –lecia (2006r.);
1997- ukazanie się 9 CD w serii „Muzyka źródeł” pt. „Suwalskie i Podlasie” (ze zbiorów Radiowego Centrum Kultury Ludowej). W zawartości m. in. nagranie pieśni „Pogranicza” „Zakukała zieziuleńka przez pole lecący” oraz skrócony biogram zespołu.
1999- Płyta CD „Zespół Pogranicze” Polonia Records , Warszawa;
1999/2000 –wydanie płyty CD „Jest drabina do nieba” –pieśni nabożne na Wielki Post” [przez wydawnictwo Stowarzyszenia Domu Tańca –„In Crudo”]. Pieśni wielkopostne śpiewają zespoły z Kurpi, Lubelszczyzny, Sieradzkiego i Suwalszczyzny. W wykonaniu „Pogranicza” trzy pieśni: „Któż opłakać godnie może”, „Wielką tragedyję widzę z Kalwaryją” i „Gdy ja sobie uważuję mój Jezu”;
1997– realizacja filmu TVP2 inspirowanego spektaklem obrzędowym „Chodzenie z Ewangelią” (nagrodzonego w Tarnogrodzie w 1990r). Film emitowany w dwóch wersjach: 15 –minutowej pod nazwą „Chodzenie z Ewangelią” oraz 27- minutowej „Pieśń wielkopostna”. Reżyseria Aleksandra Domańska, zdjęcia Adam Sikora. Pierwsza emisja w Wielkim Tygodniu 1998r.
-15 –minutowy film TVP1 (reż. Tadeusz Kraśko) „Kolędy Pogranicza” o tradycjach Bożego Narodzenia w parafii Becejły. Emisja główna 24.XII. 1997 w TVP1 o godz. 18,30.
1999 – TVP zrealizowała 15 –minutowy film „Józef z Pogranicza” [o Józefie Murawskim] z cyklu „Portret twórcy”; reż. Tomasz Konecki

2007- z inspiracji J. Murawskiego -uruchomienie zespołowej strony internetowej www.pogranicze.szypliszki.eu zawierającej wszechstronne i aktualne informacje o „Pograniczu”. Administratorem strony jest członek zespołu Kamil Wasilewski;

Niektóre nagrody i odznaczenia indywidualne Józefa Murawskiego:
1996 –odznaka Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”;
1997 –nagroda Ministra Kultury „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej”;
2001 – Srebrny Krzyż Zasługi;
2003 –Złoty medal „Za zasługi w pożarnictwie” (w 2001 medal srebrny)
2006 –medal jubileuszowy 40 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
2002 – Nagroda Ministra Kultury „Animator Kultury 2001”;
2006 – Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości ludowej (wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie);
2011- Nagroda im. Oskara Kolberga (nagroda indywidualna; zespół „Pogranicze” został jej laureatem w 1989r.)

Kontakt: Świetlica gminna w Szypliszkach, ul. Suwalska 21; 16-411 Szypliszki; tel. 87 565 90 52; www.pogranicze.szypliszki.eu.

„Jezioranki” (seniorzy)
– zespół śpiewaczy z Wiżajn

Zespół powstał w 1986r.; obecnie składa się z 12 osób (w tym 3 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni z północno -zach. Suwalszczyzny (w dawnej manierze wykonawczej) i widowiska obrzędowe (m. in. „Herody” 1997, „Chodzenie po Allelui” 1999, „Chodzenie z królem Herodem” 2000).
Jest czterokrotnym laureatem kazimierskiego festiwalu: dwóch drugich nagród (1988 i 2013), pierwszej (1999) i trzeciej (2006). Podczas tych festiwali dokonał licznych nagrań archiwalnych dla RCKL PR.
Spośród kilkuset występów warto odnotować m. in. uczestnictwo w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku (1995) i kilkukrotne występy na terenie Litwy.
Zespół posiada zrekonstruowane stroje subregionalne wg ekspertyzy etnokostiumologicznej (1994) Barbary Kaznowskiej z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Członkini zespołu Anna Kowalewska w 2011r. w Kazimierzu jako Mistrzyni w kategorii „Duży- Mały”; uzyskała nagrodę z uczniem Dariuszem Balcerem.
Lider zespołu: Małgorzata Danielewicz.
Patronat: Świetlica Gminna, 16-407 Wiżajny, ul. Wierzbołowska 3; tel. 87 5688 053; gokwizajny@wp.pl.

 

„Młode Jezioranki”
– młodzieżowy zespół śpiewaczy z Wiżajn

Zespół założyła miejscowa śpiewaczka ludowa Anna Andruszkiewicz w 1991 r.; obecnie zespół składa się z 6 dziewcząt (w wieku 12-18 lat) z Mistrzynią. Od 1991 r. przez zespół przewinęło się kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców.
Zespół wykonuje lokalne pieśni i widowiska obrzędowe dostosowane do wieku wykonawców i w lokalnej manierze wykonawczej (obrzędowość doroczna, pieśni sieroce, pasterskie itp.) korzystając z repertuaru swej założycielki. Zespół jest wielokrotnym laureatem festiwali ogólnopolskich, w tym festiwali kazimierskich (m. in. w 2003 i 2013), gdzie zespół i solistki w formule „Duży- Mały” – jako laureaci wielokrotnie dokonali archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych. „Młode Jezioranki” 2007 r. zdobyły także III nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych seniorów. Zespół jest również laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim.
Członkinie „Młodych Jezioranek” uzyskiwały także solowe nagrody w kategorii „Duży – Mały” (wespół ze swą Mistrzynią Anną Andruszkiewicz). M. in. w 2006 roku Zosia Stasińska
W 1999 r. zespół zrealizował półgodzinny film dokumentalny dla TWP „Polonia” „Majowe modlitwy pod krzyżem”.
Założycielka „Młodych Jezioranek” 94-letnia Anna Andruszkiewicz (ur. 1923 r.) jest jedną z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny. Solowo debiutowała w 1990 r.
Jest wielokrotną laureatką kazimierską w kategorii śpiewak- solista (trzy drugie nagrody w 1991, 1996 i 2009). W 2006 r. otrzymała Medal 40- lecia festiwali kazimierskich.
Anna Andruszkiewicz od 2001 r. jest członkinią STL.
Kontakt: 16-407 Wiżajny, ul. Kalwaryjska 8; tel. 87 5688 156; mariabarczak@wp.pl.

 

 

Anna Andruszkiewicz – posłuchaj pieśni
– śpiewaczka ludowa z Wiżajn (północna Suwalszczyzna)

Ur. 1923 r. w Wiżajnach. Region kulturowy – północna Suwalszczyzna

Pieśni nauczyła się pieśni od swej mamy i babci oraz okolicznych śpiewaków (których w ostatnich dwudziestu latach samodzielnie nagrywała).

Anna Andruszkiewicz jest od kilkudziesięciu lat najwybitniejszą polską śpiewaczką ludową zamieszkującą pogranicze północnej Suwalszczyzny i sąsiednich terenów litewskich (regionu Suduva). Posiada bardzo bogaty lokalny repertuar, który wykonuje zarówno w formule jednogłosowej, jak i (w obecności osoby towarzyszącej) w lokalnym dwugłosie kontrapunktycznym, w praktyce śpiewaczej podobnej do zespołu „Pogranicze” z Szypliszk.

Repertuar ten i manierę wykonawczą odziedziczyła zarówno rodzinnie (od matki i babki), jak też sama przez kilkadziesiąt lat zbierała w najbliższej okolicy (nagrywając na magnetofon kasetowy). Repertuar ten, często o cechach archaicznych (skale wąskozakresowe, pieśni i ballady ametryczne itp.) wskrzesiła z wielkim wyczuciem treści muzycznych i literackich.

Wykonywany przez nią repertuar został zarejestrowany zarówno przez etnomuzykologów z UAM w Poznaniu (podczas studenckiego obozu terenowego w 1988 r. kierowanego przez prof. Stęszewskiego i  prof. Linette), jak i przez ekipy Radiowego Centrum Kultury Ludowej, szczególnie zaś podczas kilkunastu  pobytów Anny Andruszkiewicz i jej muzycznych wychowanków na kolejnych festiwalach w Kazimierzu nad Wisłą (począwszy od 1986 r.).

Mimo niewielkiego własnego  formalnego wykształcenia ogólnego (jest z zawodu rolniczką, pracowała też przez wiele lat w lokalnej porodówce) przez kilkadziesiąt lat nauczała dzieci z Wiżajn i okolic swoich pieśni – zarówno solowych, jak i w ramach prowadzonego społecznie przez 25 lat lokalnego ludowego zespołu wokalnego „Młode Jezioranki” (również  odtwarzając lokalne tradycje  obrzędowości dorocznej). Jej wkład w przywracanie lokalnej tradycji śpiewaczej jest nie do przecenienia.

Wraz z prowadzoną przez siebie młodzieżą z gminy Wiżajny kilkunastokrotnie w kazimierskiej kategorii „Duży – Mały” zdobywała nagrody i wyróżnienia (sama w roli Mistrzyni), przy czym zawsze wykonawcy dokonywali nagrań w kazimierskim studio RCKL.  Na temat jej osiągnięć muzycznych i popularyzacyjnych napisano szereg prac licencjackich i magisterskich.

Kilkadziesiąt nagrań lokalnych pieśni w jej wykonaniu znajduje się w Archiwum Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia (rejestrowane zarówno podczas kolejnych festiwali kazimierskich, jak i przez ekipę wyjazdową RCKL w jej domu). Wiele nagrań znajduje się również w archiwum Instytutu Muzykologii poznańskiego UAM (zarejestrowane zostały podczas obozu etnomuzykologicznego w 1988 r. w Wiżajnach kierowanego przez prof. Jana Stęszewskiego i prof. Bogusława Linette).

Łącznie jej lokalny repertuar to ponad 150 lokalnych pieśni.

Jej nagrania dostępne są m. in. w opublikowanej przez RCKL serii „Muzyka Źródeł” (CD nr 9 – „Suwalszczyzna i Podlasie”). Na tym kompakcie zamieszczone są dwie pieśni w jej wykonaniu: ballada „Zaszumiała w sadeńku traweńka” oraz pieśń przedweselna „Ej pohulaj jeleniu”.  W 2017 r. pieśni w wykonaniu Anny Andruszkiewicz zarejestrowała Małgorzata Makowska. Można ich posłuchać – tutaj.

Sama czterokrotnie (w 1991,  2001 i 2009 roku uzyskiwała w kazimierskiej kategorii śpiewak – solista trzykrotnie drugie nagrody, zaś w 2016 r. – nagrodę pierwszą) zostawała laureatką kazimierskiego festiwalu. W 2006 roku otrzymała medal 40-lecia kazimierskich festiwali. W 2014 roku została odznaczona honorowym brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś w 2016 r. – honorowym medalem Ludwika Michała Paca, przyznawanym przez Starostę Powiatu Suwalskiego.

W 2016 r. przyznano Annie Andruszkiewicz nagrodę w kategorii „Muzyka źródeł”, którą Program II Polskiego Radia honoruje „ludowych artystów kultywujących tradycję, przekazujących ją kolejnym pokoleniom i w szczególny sposób obecnych na antenie PR2”. Nagroda została wręczona 13 maja w Warszawie podczas koncertu 19. edycji festiwalu „Nowa Tradycja”. Anna Andruszkiewicz od 2001 r. posiada indywidualne członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

W maju 2019 roku Anna Andruszkiewicz została laureatką Nagrody Oskara Kolberga, najważniejszej w Polsce nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Pomimo ukończonych 96 lat nadal jest osobą aktywną śpiewaczo i życzliwą młodzieży studenckiej, która pragnie poznać specyfikę lokalnej tradycji śpiewaczej.

 

 

 

„Wigranie”
– zespół śpiewaczy ze Starego Folwarku

Zespół powstał w 2003r; obecnie w jego skład wchodzi 10 kobiet. Zespół wykonuje lokalne pieśni ludowe z okolic jeziora Wigry. Wielokrotnie występował w regionie (m. in. podczas Dożynek Wojewódzkich w Starym Folwarku 2004) oraz kilkukrotnie na terenie Litwy.
Na festiwalu kazimierskim zespół debiutował w 2010r; dokonując nagrań dla RCKL.
Zespół używa zrekonstruowanych strojów podsuwalskich wg ryciny Wojciecha Gersona z 1855r.
Solistka zespołu Helena Napierała (1930) na festiwalu kazimierskim w 2012r. zdobyła wyróżnienie w kat. solista- śpiewak.
Liderka zespołu: Krystyna Stefanowicz, Stary Folwark 80, 16-402 Stary Folwark; tel. 87 5637958; 502 15 35 41; w_mal@poczta.onet.pl.

 

Helena Napierała – posłuchaj pieśni

Śpiewaczka ludowa ze Starego Folwarku, gmina Suwałki (powiat suwalski)

Ur. 1929 r. w Starym Folwarku (centralna Suwalszczyzna). Pochodzi z muzykalnej rodziny. Od najmłodszych lat bardzo lubiła śpiewać. Razem z ojcem, matką, bratem i siostrami chodzili dawniej do chóru w parafii Wigry. Ale nie tylko tam śpiewałal; okazji było sporo m.in na weselach, zabawach, przy pracy, np. wykopkach.

W 2003 roku założyła zespół Wigranie, z którym zadebiutowała na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2010 roku. Z tego festiwalu jako solistka przywiozła II nagrodę w kat. solista – śpiewak (2017) i wyróżnienie również w tej kategorii (2012).

Pieśni w wykonaniu śpiewaczki zarejestrowała w 2017 r. Małgorzata Makowska. Można posłuchać – tutaj.

 

Top