krojcpolka

Prawdopodobnie krojcpolka (kreuz — krzyż) to jedna z odmian polki, gdzie jednak z figur polegała na krzyżowych przejściach . Na terenie Suwalszczyzny sprzed I wojny światowej pojawiły się inspiracje z sąsiednich regionów kulturowych, w tym z nieodległych Prus Wschodnich.

Top