Muzyka

Materiały opracowane i udostępnione na niniejszej stronie internetowej, to przede wszystkim zbiory badań prowadzonych w drugiej połowie XX wieku na Suwalszczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie przez ośrodki naukowe z Warszawy i Poznania, przy pomocy merytorycznej udzielanej przez instruktorów ówczesnego suwalskiego Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki — których spadkobiercą jest obecny Suwalski Ośrodek Kultury. Zamysł projektodawców jest jednak o wiele szerszy i obejmie w przyszłości udostępnienie kolejnych własnych archiwaliów, jak też opublikowanych przez siebie i nie tylko, wydawnictw o muzyce i tańcach naszego regionu.

 

zasoby IS PAN

  • dotąd niepublikowane, zdigitalizowane zbiory, spośród których najcenniejsze utwory zostały poddane masteringowi oraz szczegółowej identyfikacji gatunkowej nagrań: ­zbiory badań etnomuzykologicznych (teksty i rejestracje dźwiękowe) z Instytutu Sztuki PAN, zrealizowane w latach 1950-­1975 na Suwalszczyźnie w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego – w szczególności dźwiękowo-­transkrypcyjne dokumentacje dr Jana Lisakowskiego, dokonane w latach 1953-­1975 oraz badań prof. Jana Stęszewskiego i prof. Ludwika Bielawskiego w latach 1955-1970 oraz zbiory badań Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizowane podczas badań terenowych w środowiskach polskich i litewskich na obszarze Suwalszczyzny w latach 1980­-2000; zbiory te są obecnie umieszczone w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie

 

zasoby UAM

  • zbiory badań terenowych realizowane podczas 4 obozów etnomuzykologicznych na Suwalszczyźnie w latach 1980-1999 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz zbiory badań terenowych zrealizowanych podczas 7 obozów etnomuzykologicznych pośród zwartych środowisk polskich na terenie północno­-zachodniej Białorusi i południowo-­zachodniej Litwy w latach 1992-­2002 (badania terenowe Instytutu Muzykologii UAM w Poznaniu). Zbiory te podlegają odrębnemu, własnemu programowi digitalizacyjnemu Katedry Muzykologii UAM — ale w merytorycznej współpracy z SOK (szczególnie dotyczącej identyfikacji wykonawców i repertuaru)

 

Muzyka żywa na Suwalszczyźnie

  • nagrania współcześnie działających ludowych muzykantów i śpiewaków – wykonania oryginalne, a także informacje o zespołach folklorystycznych w regionie.

 

Do pooglądania

  • nagrania wideo muzyki Suwalszczyzny z zasobów Suwalskiego Ośrodka Kultury (w latach 1975-1994 funkcjonującego jako Wojewódzki Dom Kultury, w latach 1994-2012 Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach).

 

Do poczytania

Wielokulturowy folklor muzyczny Suwalszczyzny

Muzyka na pograniczach polsko-litewskich

 

 

Kontakt dla zainteresowanych głębszą znajomością z wymienioną tu muzyką Suwalszczyzny:
Mirosław Nalaskowski, st. instruktor ds. folkloru SOK
ul. T. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 42 11, e-mail: folklor@soksuwalki.eu

Top