Muzyka Suwalszczyzny ze zbiorów UAM

Zdigitalizowane nagrania z zasobów Katedry Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pochodzą z badań realizowanych podczas trzech praktyk terenowych Katedry Muzykologii UAM w latach 1980, 1988 i 1989. Zarejestrowano wykonawców zamieszkałych na Suwalszczyźnie w powiatach suwalskim, augustowskim, sejneńskim (gmina Giby) oraz na pograniczach: w powiecie sokólskim na Podlasiu i w gminie Dubeninki (Mazury Wschodnie). Digitalizacji poddano wszystkie nagrania, łącznie 3 156 ścieżek. Na mocy porozumienia zawartego między Suwalskim Ośrodkiem Kultury a Katedrą Muzykologii UAM w Poznaniu zdigitalizowane utwory pozostają do dyspozycji folklorystów SOK, do bezterminowego użytku konsultacyjnego i porównawczego dla zainteresowanych, zespołów i śpiewaków ludowych oraz badaczy.

Poniżej zamieszczamy tzw. „spikerki” pozyskanych nagrań muzycznych oraz fragmenty wybranych najciekawszych i najcenniejszych pieśni i wywiadów.

 

Przejrzyj i posłuchaj wg podregionów:

powiat Suwałki

spis nagrań

 

powiat Augustów

spis nagrań
posłuchaj

 

powiat Sejny

spis nagrań
posłuchaj

 

pogranicza Suwalszczyzny i Podlasia – powiat Sokółka

spis nagrań

 

pogranicza Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich – powiat Gołdap

spis nagrań

 

Informacja o zebranym materiale z badań na Suwalszczyźnie prowadzonych przez Katedrę UAM

 

Digitalizację sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN_projekt1

Zdigitalizowane utwory pochodzą z zasobów Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu.logo_UAM_pl

Top