Zespoły folklorystyczne regionu

 

Zespoły folklorystyczne z terenów wiejskich wszystkich powiatów Suwalszczyzny ukazują słuchaczom uchronione od zapomnienia, różniące się obrzędy, gwary, charakter pieśni, tańce; wyraźnie odmienny jest strój ludowy. Wiele zespołów ze wszystkich powiatów Suwalszczyzny — wielokulturowego regionu — kultywuje własne, bardzo różne tradycje muzyczne, przede wszystkim wokalne. Większość tych zespołów ma pieśni swego repertuaru zarejestrowane przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia, głównie podczas udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Wybór spośród tych nagrań ukazał się w ramach serii „Muzyka źródeł”, na 9. z kolei kompakcie zatytułowanym „Suwalskie, Podlasie”. Kilka spośród tych zespołów nagrało własne kompakty.

Znacząco zróżnicowane są korzenie kulturowe zespołów z powiatu augustowskiego. „Modry Len” z Nowinki – podobnie jak zespoły z Suwalszczyzny centralnej – jest kontynuatorem tradycji północnomazowieckiej. Wyraźnie odrębną tradycję (gwarę, obrzędy, pieśni, strój itp.) prezentuje zespół „Lipsk” z Lipska nad Biebrzą: tradycję pogranicza polsko-czarnoruskiego. Szczególnym zaś wyjątkiem na mapie kulturowej Polski jest zespół staroobrzędowców „Riabina” z Gabowych Grądów koło Augustowa.

Grupy folklorystyczne z północnych obszarów powiatu sejneńskiego (szczególnie z gmin Puńsk i Sejny)  to zespoły etnicznie litewskie. Co ciekawe, na tym obszarze przebiega granica dwóch litewskich regionów kulturowych. Gmina Sejny oraz wschodnia część puńskiej przynależą do litewskiego regionu Dzukija, natomiast wokół Puńska tradycja Dzukiji sąsiaduje z tradycją innego litewskiego regionu kulturowego – Sudūvy (zwanej też Suvalkiją).

Po 1945 r część ludności z Suwalszczyzny migrowała na nieodległe tereny byłych Prus Wschodnich, czyli na Mazury. Wśród wykonawców wiarygodnie prezentujących repertuar z Suwalszczyzny należy wymienić kilka zespołów folklorystycznych i solistów śpiewaków, w tym zespół „Rominczanie” z Dubeninek (powiat Gołdap) i zespół regionalny „Prząśniczki” z Kowal Oleckich (powiat Olecko).

 

Nagrody, zdobywane przez tutejsze zespoły na najważniejszych, ogólnopolskich festiwalach kultury etnograficznej, potwierdzają staranność odtwarzania dawnych, lokalnych tradycji kulturowych. Niniejsze informacje są streszczeniem dokładniejszych opisów kultury tradycyjnej z poszczególnych gmin trzech powiatów Suwalszczyzny. Zainteresowanym rozszerzoną, aktualizowaną faktografią dokonań tych zespołów oraz poszerzonym zbiorem zdjęć, na których widnieją te zespoły na tle najciekawszych lokalnych pejzaży — polecamy regularne odwiedzanie strony (pojawią się zdjęcia, aktualizacje dokonań zespołów) oraz strony internetowe poszczególnych gmin.

Informacje na naszej powyższej stronie będą aktualizowane podczas pobytów terenowych (w tym zaglądanie do kronik zespołów, rejestracja najistotniejszych dyplomów za uczestnictwo w festiwalach, wreszcie wspólne przeglądanie aktualnych zdjęć -od kilku lat wykonywanych także lokalnie w wersji elektronicznej i przetrzymywanych zazwyczaj na dyskach prywatnych lub GOK-owskich komputerów).

Wybitne śpiewaczki powiatu suwalskiego (w tym teksty i nagrania pieśni):

  • Anna Andruszkiewicz
    – śpiewaczka ludowa z Wiżajn (północna Suwalszczyzna)
  • Stanisława Czuper
    – śpiewaczka ludowa ze wsi Wysokie w gminie Raczki, (powiat Suwałki); centralna Suwalszczyzna
  • Helena Napierała
    – śpiewaczka ludowa ze wsi Stary Folwark w gminie Suwałki; centralna Suwalszczyzna

Duet Mistrz-Uczeń, powstały w 2018 roku. Helena Napierała (ur. 1929) i Małgorzata Makowska (ur. 1983)

Top