Mam jeszcze coś do zaśpiewania…z kantyczki

 

Pieśni z „kantyczki” – modlitewnika rodzinnego Heleny Napierały ze Starego Folwarku. Nagrania dokonała Małgorzata Makowska w 2020 roku. Zdjęcia: Radosław Krupiński. Śpiewa Helena Napierała (ur. 1929), wciąż czynna śpiewaczka ze Starego Folwarku.

Kantyczka pani Heleny – zdjęcie ukazuje spis treści częściowo dopisany ręką użytkownika w miejsce zniszczonej wieloletnim użytkowaniem karty książeczki.

Boże wieczny, Boże żywy
(pieśń adwentowa, tzw. hejnał roratny, zapisany w 1838 r. przez ks. M. M. Mioduszewskiego)

 

Dzieciątko się narodziło
(tekst zapisany w Śpiewniku kościelnym ks. M. M. Mioduszewskiego z 1838 r.)

 

A wczora z wieczora
(polska kolęda zapisana w XVII w.)

 

Z raju pięknego miasta
(polska kolęda, podana drukiem już w 1630 r.) 

 

Koronka Panny Maryi
(tekst zapisany w Śpiewniku kościelnym ks. M. M. Mioduszewskiego z 1838 r.)

 

Obrono wielka miasta Giedymina
(pieśń sanktuarium MB Ostrobramskiej w Wilnie, znany drukiem już w 1765 roku)

 

Projekt „Mam jeszcze coś do zaśpiewania – Helena Napierała lat 91” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Top