pas d’Espagne

Salonowy taniec figurowy, popularny w całej Europie w końcu XIX wieku.

Pierwotny pas d’espagne – czyli dosłownie „krok hiszpański”, jako spolszczony padespan, na sąsiedniej Wileńszczyźnie jako taniec ludowy był popularny na Wileńszczyźnie w środowisku wiejskim jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku. Na tereny Suwalszczyzny i sąsiednich Mazur Wschodnich przywieźli go powojenni przesiedleńcy z Wileńszczyzny.

Więcej o ludowej wersji padespana w rozdziale tańce plebejskie, hasło podespan.


Wzorcowy pas d’Espagne AD 1920, jako pokaz multimedialny na Youtube — tutaj.

Top