zespoły powiatu sejneńskiego

„Ruczaj”
– zespół śpiewaczy z Maćkowej Rudy

Zespół powstał w 2005r.; obecnie w jego skład wchodzi ok.15 osób (w tym 3 mężczyzn). Wielokrotnie występowali na terenie Polski północno- wschodniej oraz na terenie Litwy i Białorusi. Wykonują pieśni ludowe a capella, w tym wywodzące się z własnej tradycji kulturowej (centralna Suwalszczyzna). Odtwarzają tradycje doroczne (ich „Kolędowanie z Gwiazdą” przysporzyło zespołowi II nagrodę na Przeglądzie Tradycji Kolędniczych województwa podlaskiego w Hajnówce 2009), a także scenki rodzajowe w lokalnej gwarze.
Lider zespołu: Elżbieta Karczewska.
Patronat: Urząd Gminy w Krasnopolu, Wysoki Most 3, 16-503 Krasnopol; wmost3@wp.pl .

 

„Alna”
– litewski zespół folklorystyczny z Puńska

Zespół powstał w 1996 r.; prezentuje lokalny litewski folklor śpiewaczy, taneczny, widowiska obrzędowe (rodzinne i doroczne, w tym „Zapusty”, „Święto Rosy”, „Matki Boskiej Zielnej” i in.). Obecnie w skład zespołu wchodzi 12 osób.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach międzynarodowych, w tym w: „Dainų Sventė” („Święto pieśni”) w Wilnie (Litwa, 1998 i 2003); „Dzūkų Godos” w Oranach (Litwa, 1999 i 2006); Konkursie Litewskich Zespołów Folklorystycznych Telewizji Litewskiej „Gero Ūpo” w Nidzie (Litwa, 2005, II nagroda); na festiwalu zespołów mniejszości narodowych, „Dni europejskie” w Poznaniu, a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach, w tym na III Przeglądzie Kapel Ludowych w Rydzewie koło Giżycka (I nagroda w kategorii kapel tradycyjnych), „Wiośnie poetyckiej” przy grodzisku jaćwieskim w Jeglińcu koło Puńska i innych.
Zespół nagrał w 2000 r. płytę CD; dokonał także nagrań dla litewskiego radia i telewizji.
Informacje w budowie

 
„Bildukai”
– litewska dziecięca grupa folklorystyczna z Nowinik

Zespół powstał w 1985 r.; prezentuje litewski folklor śpiewaczy, taneczny, dziecięce zwyczaje („Na pastwisku” 1998, „Zapusty” 2001 i in.). Obecnie w skład zespołu wchodzi około 20 dzieci ze szkoły podstawowej.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach folklorystycznych na terenie Litwy i Polski, w tym na Sejmiku Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim (2001), Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Węgorzewie (nagroda „Złotego Jelonka”, 2000), Festiwalu Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Marzeńtańce” w Suwałkach, a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

 

„Gimtinė”
– litewski zespół folklorystyczny z Puńska

Zespół powstał w 1998 r.; prezentuje lokalny litewski folklor śpiewaczy, taneczny, widowiska obrzędowe (rodzinne: „Swaty”, „Wieczór panieński” i doroczne, w tym „Wigilia”, „Chodzenie po Allelui” i in.). Obecnie w skład zespołu wchodzi około 20 osób.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach międzynarodowych, w tym w: „Skamba, skamba kankliai” w Wilnie (Litwa, kilkukrotnie); „Dzūkų Godos” w Oranach (Litwa, kilkukrotnie); Konkursie Litewskich Zespołów Folklorystycznych Telewizji Litewskiej „Gero Ūpo” w Nidzie (Litwa, 2005, II nagroda); w Rzeszowie na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego; w Warszawie na festiwalu zespołów mniejszości narodowych, a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Zespół nagrał kasetę audio; dokonał także wielokrotnych nagrań dla litewskiego radia i telewizji oraz TVP: „Wigilia” (1998) i „Chodzenie po Allelui” (2004).
Informacje w budowie

 

„Jaunystė”
– litewski młodzieżowy zespół folklorystyczny z Żegar

Zespół powstał w 2001 r. Wykonuje lokalne pieśni ludowe i tańce, a także widowiska obrzędowe. Zespół korzysta z repertuaru najwybitniejszego dawnego śpiewaka litewskiego z terenu Polski, Jonasa Jakubauskasa z Żegar (1908-2000).
W 2003 r. zespół zdobył nagrodę specjalną na XI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim za spektakl prezentujący dawne litewskie zabawy dziecięce. Wielokrotnie występował także na innych festiwalach międzynarodowych: „Święto Lnu” w Schale (Niemcy, 2003 r.); na terenie Litwy, a także na wielu koncertach i festiwalach litewskich na terenie Polski.
Informacje w budowie

 
„Jotva”
– litewski zespół choreograficzny z Puńska

Zespół powstał w 1951 r. Prezentuje kompozycje sceniczne własne (inspirowane folklorem tanecznym) lub choreografów litewskich (np. „Kiermasz”, „W nocy św. Jana”). Obecnie w skład zespołu wchodzi około 180 osób w 10 grupach wiekowych.
Zespół wielokrotnie występował na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, w tym na Światowych Festiwalach Tańca Litwinów w Wilnie (1990, 1994, 1998, 2003), Święcie Tańca Litwinów w Kanadzie (1988), festiwalu zespołów tanecznych we Francji (1993), Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym „Klumpakojis” w Kłajpedzie (nagroda specjalna), festiwalach mniejszości narodowych w Polsce (Węgorzewo, Młynary koło Elbląga, Bielsk Podlaski, Góra św. Anny, Dobrodzień koło Częstochowy i in.), suwalskich dziecięcych festiwalach tanecznych „Marzeńtańce” (w tym Grand Prix w 2000 i 2001), Międzynarodowym Festiwalu „Muszelki Wigier” w Suwałkach, a także na wielu innych regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

 

„Klumpė”
– litewska kapela i zespół śpiewaczy z Puńska

Zespół powstał w 1966 r., składa się z kapeli (9 osób) i grupy śpiewaczej (6 osób). Zespół wielokrotnie występował na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na terenie Litwy i Polski, w tym na Ogólnolitewskim Konkursie Zespołów Tanecznych „Gero Ūpo” w Nidzie (organizowanym prze Telewizję Litewską); Ogólnolitewskim Święcie Pieśni i Tańca w Wilnie, Ogólnolitewskim Przeglądzie Kapel „Grok Jurgeli” (1998 – I nagroda), Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Przytocznej koło Gorzowa, a także na wielu innych regionalnych festiwalach i koncertach.
„Klumpė” nagrał (w latach 1994-2006) cztery płyty CD.
Informacje w budowie

 

„Polkutė”
– litewski dziecięcy ludowy zespół taneczny z Puńska

Zespół powstał w 1996 r.; prezentuje litewskie tańce ludowe w układach tanecznych własnych lub choreografów litewskich. Obecnie w skład zespołu wchodzi ponad 20 uczniów z klas IV-VI.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach folklorystycznych na terenie Litwy i Polski, w tym na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Marzeńtańce” w Suwałkach, Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Muszelki Wigier” (Srebrna Muszelka, 2004) a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

 

„Puniukai”
– litewskie dziecięce studio artystyczne z Puńska

Zespół powstał w 2003 r. Wykonuje litewskie pieśni i tańce ludowe przy akompaniamencie własnej dziecięcej kapeli. Obecnie w skład zespołu wchodzi około 60 uczniów w wieku 6-16 lat ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Puńsku: 3 grupy taneczne, dziecięca kapela oraz grupa wokalna.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach folklorystycznych na terenie Litwy i Polski, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Kłajpedzie, Konkursie Litewskich Zespołów Ludowych „Gero Ūpo” organizowanych przez Litewską Telewizję w Nidzie (II nagroda, 2005), Festiwalach Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Marzeńtańce” w Suwałkach (nagrody w 2005 i 2006 r.), a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

 

„Sainiai”
– litewska kapela ludowa z Sejn

Zespół powstał w 1996 r. Wykonuje litewską ludową muzykę taneczną z towarzyszeniem śpiewu.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach międzynarodowych, w tym: „Jūnos Sventė” w Kłajpedzie (Litwa, 2004 i 2005); w Jeziorossach (Litwa, 2004); w narodowym litewskim skansenie w Rumszyszkach koło Kowna; na festiwalu mniejszości narodowych w Warszawie, a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Zespół nagrał płytę CD „Kapela Sainiai”.
Informacje w budowie

 

„Šalčia”
– litewski młodzieżowy zespół taneczny z Puńska

Zespół powstał w 2000 r. Prezentuje litewskie tańce ludowe w układach tanecznych własnych lub choreografów litewskich. Obecnie w skład zespołu wchodzi około 20 uczniów LO w Puńsku.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach folklorystycznych na terenie Litwy i Polski, w tym na Światowym Festiwalu Litewskich Zespołów Tanecznych (Wilno, 2003), Spotkaniach Mniejszości Narodowych w Gdańsku (2004, 2005), a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

 

„Šalcinukas”
– litewska dziecięca grupa folklorystyczna z Puńska

Zespół powstał w 1992 r. Prezentuje litewski folklor śpiewaczy, taneczny, dziecięce zwyczaje („Na pastwisku” i in.). Obecnie w skład zespołu wchodzi ponad 20 dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola, w tym dziecięca kapela ludowa.
Zespół wielokrotnie występował na festiwalach międzynarodowych, w tym w Konkursie Litewskich Zespołów Folklorystycznych Telewizji Litewskiej „Gero Ūpo” w Nidzie (II nagroda, 2005), a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

 

„Vyčiai”
– litewska grupa taneczna z Puńska

Zespół powstał w 2001 r.; Wykonuje litewskie tańce ludowe (w tym lokalne) w układach własnych lub choreografów litewskich. Obecnie w skład zespołu wchodzi około 20 tancerzy młodego i średniego pokolenia. Grupie „Vyčiai” przygrywa puńska kapela „Klumpė”.
Zespół wielokrotnie występował na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na terenie Litwy i Polski, w tym na Światowym Festiwalu Tańca Litwinów w Wilnie, Święcie Tańca w Mariampolu (Litwa, 2003), a także na wielu regionalnych festiwalach i koncertach.
Informacje w budowie

Top