ZPiT Suwalszczyzna — wspomnienia, „Dzieci Suwalszczyzny”

ZPIT_suwalszczyzna_logo_2016Z okazji jubileuszu publikujemy (po raz pierwszy w sieci) fragmenty historii Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. Zapraszamy do budowania księgi wspomnień.

 

„Dzieci Suwalszczyzny”

Dzieci Suwalszczyzny, Mała Suwalszczyzna… W pewnym momencie istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” jasnym stało się, że dla zachowania ciągłości artystycznej potrzebne jest powołanie grupy najmłodszych adeptów tanecznych tradycji. Tak powstała grupa dziecięca Zespołu, której wychowankowie mieli w przyszłości zasilić szeregi grupy reprezentacyjnej.

Warto prześledzić ich losy.

 

1981-1983

Z notatki prasowej: „Ciekawą innowacją jest wprowadzenie do zespołu 24-osobowej grupy dzieci. Gwarantuje to ciągłość pracy artystycznej. „Suwalszczyzna” pracuje nadal w trudnych warunkach lokalowych, które nie pozwalają nawet na odbywanie łączonych prób całości zespołu”. [notatka wklejona do Kroniki Suwalszczyzny, bez nagłówka]

Istnienie tych pierwszych „Dzieci” było ewenementem zauważonym nawet przez obserwatorów krajowych festiwali folklorystycznych. W notatce prasowej „Dziennika Bałtyckiego” gdańskiego VII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej (30.07 – 7.08.1983) czytamy: „Kortowo”,  „Suwalszczyzna” i kapela ze Strzekęcina – to dla odmiany zespoły młode, utworzone w latach 70-tych. Jedynie „Suwalszczyzna” istniejąca od 1977 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach kontynuuje prace działającego tam wcześniej zespołu o tej samej nazwie. Uwagę zwraca tam liczebność grupy (75 osób) i jej nietypowa struktura. Poza chórem i kapelą ma ona bowiem jeszcze zespoły taneczne dorosłych i dzieci […]”

Pracę z dziećmi rozpoczęła Elżbieta Taudul. Po roku kontynuowała ją adeptka sztuki choreograficznej Małgorzata Jaroszek.

Pierwszy w historii występ „Dzieci Suwalszczyzny”, 19 czerwca 1981 r. Może ktoś się rozpozna na zdjęciu?

Pierwszy w historii występ „Dzieci Suwalszczyzny”, 19 czerwca 1981 r. Może ktoś się rozpozna na zdjęciu?

Pomimo trudnych warunków lokalowych (wzmiankowanych nawet w prasie!) praca z dziećmi szła żwawo, rozpoczęto szycie kostiumów. W dniu 19 czerwca 1981 roku „Dzieci Suwalszczyzny” wystąpiły po raz pierwszy – był to jednocześnie pierwszy koncert ZPiT „Suwalszczyzna” pracującego pod kierunkiem nowego choreografa Jerzego Śniechowskiego. Występ miał miejsce w hali OSiR W Suwałkach. „Dzieci Suwalszczyzny” zatańczyły wówczas kujawiaka i krakowiaka.

„Dzieci Suwalszczyzny” wespół z grupą reprezentacyjną koncertowały jeszcze kilka razy, w tym 12 czerwca 1983 roku. Dochód z koncertu przeznaczony był na ufundowanie książeczek mieszkaniowych sierotom z Domu Dziecka w Suwałkach. Jak zapisano w Kronice Zespołu, sprzedano 800 biletów po 100 zł. Występ grupy „Dzieci” był niespodzianką koncertu.

W końcu jednak trudne warunki lokalowe zmusiły kierownictwo do zrezygnowania z grupy dziecięcej aż do czasu uzyskania sali do ćwiczeń oraz do powiększenia kadry choreograficznej Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach.

 

1983-1989

Nowa grupę dziecięcą o nazwie „Dzieci Suwalszczyzny” utworzyła Maria Lauryn. W składzie znalazły się wybrane dzieci klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej nr 7.

Maria Lauryn pracowała z dziećmi przez siedem lat, wspólnie z akompaniatorem Ignacym Ołowiem.

Najmłodsi powielali częściowo repertuar starszych. Mieli w programie przede wszystkim tańce narodowe: poloneza, krakowiaka, kujawiaka, małego oberka; regionalne: rzeszowskie, lubelskie, warmińskie, suwalskie. Zespół dziecięcy, uzupełniając koncerty grupy reprezentacyjnej, wystąpił ponad dwadzieścia razy.

Z pierwszych kostiumów stylizowanych na suwalskie, „dzieci” szybko wyrosły, a na nowe nie było pieniędzy. To stało się bezpośrednią przyczyną rozwiązania zespołu, który istniał do 1989 roku.

 

2000-2005

Kolejną grupę „Dzieci Suwalszczyzny” utworzyły choreografki: Grażyna Iber (obecnie Iber-Wojtanek) i Małgorzata Wojdełko. Zespołowi akompaniował Aleksander Witkowski.

Ciąg dalszy nastąpi — czekamy na wspomnienia!

 

Źródła:

– Kroniki ZPiT Suwalszczyzna

– Z. Filipowicz, B. Dutko, G. Serafin, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, Suwałki 2000

 

Top