Muzyka Suwalszczyzny ze zbiorów IS PAN

Prezentujemy tutaj nagrania muzyki z Suwalszczyzny, wydobyte ze zbiorów badań etnomuzykologicznych zrealizowanych w latach 1950-­1975 na Suwalszczyźnie w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego.

Badania te to w szczególności dźwiękowo-­transkrypcyjne dokumentacje dr Jana Lisakowskiego, dokonane w latach 1953-­1975 oraz badań prof. Jana Stęszewskiego i prof. Ludwika Bielawskiego w latach 1955-1970, a także zbiory badań Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizowane podczas badań terenowych w środowiskach polskich i litewskich na obszarze Suwalszczyzny w latach 1980­-2000. Całość tych zbiorów jest obecnie w posiadaniu Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Nagrania związane kulturowo z Suwalszczyzną realizowane były głównie na obszarze 3 powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Do zbioru dołączono kilku wykonawców zarejestrowanych co prawda na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego — ale urodzonych na Suwalszczyźnie (którzy po 1945 r. migrowali na teren b. Prus Wschodnich). Na terenie Suwalszczyzny takie kilkukrotne rejestracje prowadził (począwszy od 1953 r.) etnomuzykolog z filii poznańskiej Instytutu Sztuki PAN, dr Jarosław Lisakowski (1920-2012), laureat Nagrody Oskara Kolberga (2004).

Na mocy porozumienia zawartego z Instytutem Sztuki PAN, zdigitalizowane nagrania nie będą udostępniane w całości, za wyjątkiem najcenniejszych utworów; eksploatacja tych nagrań przez Suwalski Ośrodek Kultury służy do indywidualnych porównawczych konsultacji wśród lokalnych zespołów folklorystycznych podtrzymujących autentyczne tradycje muzyczne Suwalszczyzny.

Wykaz zdigitalizowanych nagrań muzyki Suwalszczyzny jest ułożony wg miejscowości w poszczególnych powiatach. Przy każdym rekordzie znajduje się link do zwiastuna nagrania (serwer soksuwalki lub CADIS).

 

Przejrzyj i posłuchaj wg podregionów:

powiat Suwałki

powiat Augustów

powiat Sejny

pogranicza Suwalszczyzny

 

Posłuchaj najciekawszych z tysiąca:

wybór

Digitalizację sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN_projekt1

Zdigitalizowane utwory pochodzą z zasobów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

ISPAN_logo

Top