mazurpolka

Mazurpolka lub polka – mazurka jest tańcem muzycznie podobnym do mazura, ale tańczy się ją podobnie jak polkę.

Taniec mazurpolka albo polka mazurka jest udanym połączeniem obydwu charakterów tańców. Mazurki tańczone są na 3 a polki na 2. Polka mazurka była tańczona w całej Europie przez wiele pokoleń. W naszych zbiorach posiadamy zapisy odtwarzanych tradycji tanecznych.

Mazurka była bardzo rozpowszechnionym tańcem na sąsiadującej z Suwalszczyzną Wileńszczyźnie przed 1939 rokiem. Popularna była szczególnie w okolicach szlacheckich. Obydwa te tańce miały zbliżoną choreotechnikę – tańczone w parach w objęciu z krokiem ósemkowym w metrum trójdzielnym, po kole, w obrotach w prawo i w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, bądź też w miejscu. Różniły je głównie tempo i charakter wykonania – oberek był tańczony szybko tak jak walczyk tylko bystrzej, mazurka zaś wolniej i bardzo elastycznie w kolanach. Dodatkowo mazurkę dość często tańczono w parach w miejscu i po liniach krzyża (w przód i w tył, w lewo i w prawo).

 

Źródła wiedzy:

  1. T. Nowak, Tradycje taneczne na Wileńszczyźnie do 1939 r., Straduny 2014.

 

Praktyka

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”

Mazurpolka została wykorzystana w widowisku „W podsuwalskiej oberży” ukazującej tańce wielokulturowej Suwalszczyzny przełomu XIX i XX wieku. Choreografię widowiska stworzył  Jarosław Wojciechowski, aranżację muzyki — Krzysztof Krzesicki. Premiera miała miejsce 11 listopada 2011 roku. Ponowne wykonanie miało miejsce w widowisku  połączonych grup artystycznych Suwalskiego Ośrodka Kultury „Od wschodu do zachodu słońca” w reżyserii Marka Gałązki, 9 czerwca 2013 roku. Z tego ostatniego pokazu publikujemy zapis wideo:

mazurpolka-youtube

Top