Rzemiosła

Sztuka ludowa i rękodzieło ludowe tego regionu regionu kulturowego,  obejmującego obecnie kresy trzech państw i narodów: Polski, Litwy i Białorusi, zrodziły się z naturalnych potrzeb wsi, która na przełomie wieków musiała być samowystarczalna. Wynikało to z biedy i braku możliwości zakupu gotowych produktów. Od naczyń, sprzętów domowego użytku, po sprzęty gospodarstwa domowego, tkaninę, zdobienie izby, ówczesny człowiek musiał umieć wytwarzać sobie sam.

Niniejszy wzornik internetowy jest prezentacją wytwórczości tradycyjnej artystów i rzemieślników zamieszkałych na obszarze Suwalszczyzny. Wzornik prezentuje dwie dziedziny — tkactwo i garncarstwo. Zawarta tu dokumentacja została zgromadzona w ramach projektu „Kultura ludowa Suwalszczyzny — wizytówką Polski w krajach nadbałtyckich”, realizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku. Obecnie, po likwidacji Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki wznawiamy publiczną prezentację pozyskanych wówczas zbiorów w nowej domenie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Top