Ciekawe linki

Polecane wszystkim, ale w szczególności etnografom, choreografom zespołów ludowych, zespołów pieśni i tańca i ich rodzinom — ku wzmocnieniu, że nie wszystko w kufrach tęchnie, ale powszechnie wietrzone są magazyny i tradycja wiosennego odkurzania pierzyn na płotach znajduje w wirtualnym świecie doskonałą kontynuację:

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
www.polona.pl
Nie do opisania, nieprzebrane bogactwo kultury polskiej, w najwyższej jakości wizualnej. Nieograniczony dostęp za darmo. Cyfrowa pinakoteka. Na głównej stronie – codziennie nowe najciekawsze obiekty i tematyczne kolekcje, perły, diamenty i ciekawostki, wybrane z tysięcy digitalizowanych obiektów Biblioteki Narodowej.

 

Instytut im. Oskara Kolberga
http://www.oskarkolberg.pl
Placówka naukowo-badawcza i wydawnicza powołana w celu opracowania i udostępnienia spuścizny Oskara Kolberga w postaci edycji Dzieł wszystkich. Efektem prac naukowo-badawcze, opublikowanie 85 tomów Dzieł wszystkich, a także wielu innych prac z zakresu folklorystyki, etnografii i etnomuzykologii. Wśród działań pozakolbergowskich wymienić należy przede wszystkim digitalizację nagrań archiwalnych polskiego folkloru muzycznego z lata 1945-1992.

 

2014 – Rok Oskara Kolberga w Polsce
www.kolberg2014.org.pl
6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Strona prezentuje program działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych, publikacje i wiele informacji o kulturze ludowej udostępnionej przy tej okazji.

 

Księga instrumentów ludowych
http://www.instrumenty.edu.pl/
Obowiązkowa pozycja dla wszystkich zainteresowanych muzyką ludową. Prezentacja instrumentów muzycznych oraz narzędzi dźwiękowych wykorzystywanych na terenie całej Polski od XVIII po XXI wiek.

 

Cymbały wileńskie
http://centrumkulturystraduny.elk.pl/cymbaly/index.html
Strona o cymbałach wileńskich – unikalnym instrumencie ludowym z Wileńszczyzny, a także o fenomenie muzykowania na cymbałach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z migracjami ludności w pierwszych latach powojennych.

 

Tańce polskie
www.tance.edu.pl
Historia polskich tańców tradycyjnych, dawnych i narodowych, baza wiedzy o tańcach tradycyjnych stylizowanych i niestylizowanych. Szczegółowe opisy, słownik wyjaśniający choreograficzne pojęcia, bibliografia, fotografie, archiwalia, materiały muzyczne i filmowe, a także internetowe lekcje tańca, dzięki którym można przećwiczyć kroki i figury m.in. polonezów, mazurków czy oberków.  Portal redagowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Portal polskiej kultury ludowej
http://kulturaludowa.pl/
Jedyny ogólnopolski portal internetowy w całości poświęconym tradycyjnej kulturze ludowej oraz jej przemianom i zjawiskom we współczesnym świecie. Znaleźć tutaj można m.in. aktualności, informacje o wystawach, festiwalach, konkursach, warsztatach, relacje z imprez, nowości wydawnicze, oraz recenzje, bazę teleadresową (skanseny, muzea etnograficzne, izby regionalne), jedyną w Polsce ogólnopolską bazę danych o zespołach i kapelach ludowych, sylwetki twórców ludowych.

Oprócz części informacyjnej ważnym elementem jest dział poświęcony teoretycznym zagadnieniom kultury ludowej: obszerne teksty m.in o sztuce, muzyce ludowej, o dawnych obrzędach i zwyczajach, mniejszościach narodowych.’

 

Blog historyczno-obyczajowy o XIX-wiecznych tradycjach społeczno-kulturowych Polski i Europy
www.lisak.net.pl/blog
Rewelacyjny, pełen materiałów ilustracyjny i i komentarzy bystrego oka pisarki i poetki Agnieszki Lisak. Kto raz wejdzie, prędko nie wyjdzie.

Top