Przez lata, przez lata są z nami

Są z nami, a co najważniejsze — prawie wcale się nie zmieniają. Może tylko pięknieją… ponieważ wewnętrzne światło zawsze dodaje urody i blasku twarzom wspaniałych ludzi. Tacy tylko pracują z „Suwalszczyzną”, niestrudzenie uczą, wychowują, wychowują i uczą kolejne pokolenia młodzieży.

Nie, tym razem nie będzie o choreografach (byłoby to zbyt oczywiste) — w dzisiejszym wydaniu prezentujemy garderobianą, tancerkę, asystentkę, instruktora tańca, doraźnie zastępcę choreografa, znaną w dawnym ROKIS-ie jako Królowa Gal, a dziś — szefową Biura Organizacyjnego Jubileuszu 65-lecia ZPiT Suwalszczyzna. Podjęte z głębin archiwów Zespołu zdjęcia nie mogą pozostać niezauważone.

Ewa Niedźwiecka rulez!

Klub Suwalszczyzna. Tak bawił się ZPiT Suwalszczyzna w latach osiemdziesiątych XX wieku. Kol. Ewa Niedźwiecka prowadzi wywiad audycję dźwiękową — „interesujący wywiad z panem Podkiejcow” [Marek Przekop].

Klub Suwalszczyzna. Tak bawił się ZPiT Suwalszczyzna w latach osiemdziesiątych. Kol. Ewa Niedźwiecka prowadzi audycję dźwiękową — „interesujący wywiad z panem Podkiejcow” [Jarek Przekop].

Rok 1999 — Ewcia dowodzi próbą taneczną Zespołu.

Rok 1999 — Ewcia dowodzi próbą taneczną Zespołu.

 

I przecież taka sama! Nasza „Niedźwiedzia” jako dynamizujke grupę Patronów przed zajęciami z klasyki tańca. Wrzesień 2015.

I przecież taka sama! Nasza „Niedźwiedzia” dynamizuje grupę Patronów przed zajęciami z tańca salonowego. Wrzesień 2015.

 

Pomału budują się i inne wspomnienia — zachęcamy do odwiedzin

Księgi Wspomnień.

oraz

strony głównej Jubileuszu,
gdzie dawni tancerze, chórzyści, muzycy dowiedzą się, jak należy zarejestrować się na Obchody.

Top