Anna Andruszkiewicz z Wiżajn – laureatką Nagrody Kolberga 2019

 

Przed kilkoma dniami nadeszła ze stolicy wiadomość o przyznaniu wybitnej śpiewaczce z Suwalszczyzny – Annie Andruszkiewicz – Nagrody Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

To najważniejsza w Polsce nagroda w dziedzinie kultury ludowej. Z dumą przypominamy, że z naszego regionu jest niemało laureatów tej nagrody. Do obecnej, 44. edycji, do kategorii „twórcy folkloru i rękodzieła” zgłoszono 48 wniosków; nagrodzono 6.  Wniosek o przyznanie Annie Andruszkiewicz tegorocznej Nagrody Kolberga uzyskał jednogłośne poparcie jurorów. Wręczenie nagrody odbędzie się 30 maja w warszawskim Zamku Królewskim.

Fundatorem Nagrody im. Oskara Kolberga jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami konkursu są Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

Redakcja strony Dziedzictwo Suwalszczyzny dołącza do gratulacji i najlepszych życzeń. Niech żyje Anna Andruszkiewicz! Jej biogram artystyczny można znaleźć w zakładce „Zespoły”. Wybranych pieśni można posłuchać tutaj.

Anna Andruszkiewicz północna Suwalszczyzna, 2008 r.

Anna Andruszkiewicz z zespołem „Młode Jezioranki” w swojej lokalizacji geograficznej – punkcie widokowym w Smolnikach, 2008 r.

 

O Nagrodzie im. Oskara Kolberga

Patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii „Lud i Obrazy etnograficzne”, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Nagroda została ustanowiona w 1974 r. w Płocku. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień.

Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

 

Laureaci Nagrody Oskara Kolberga – z Suwalszczyzny:

1974
Franciszka Rybkowa (1903-1989)– tkaczka z Lipska nad Biebrzą

1984
Teresa Toczko – (ur. 1933) tkaczka z Augustowa

1989
Zespól Śpiewaczy „Pogranicze” z Szypliszk

1992
Mirosław Nalaskowski (ur. 1952) – instr. muzyki ludowej z Suwałk

2000
Józef Wiktor Vaina (1916-2011) – działacz społeczno-kulturalny z Puńska

2007
Krystyna Cieśluk (ur. 1937) – pisankarka, wykonawczyni plastyki dekoracyjnej, śpiewaczka z Lipska nad Biebrzą, Suwalszczyzna

2009
Franciszek Racis (1922-2018)- skrzypek solista, śpiewak z Jasionowa
Józef Murawski (ur. 1956) – animator, twórca ludowy w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko-litewskiego – Szypliszki

2019
Anna Andruszkiewicz (ur. 1923) – śpiewaczka solistka, Wiżajny

Top