Ku koronie tańców polskich

Wiele dobrego uczynił Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” dla naszej prowincji, wypełniając powinność ukazywania współmieszkańcom historii lokalnej za pomocą tańca. I tak od 2010 roku poczynając, Zespół zaprezentował tańce:

– w szlacheckim kontuszu — Polski epoki napoleońskiej, na motywach epopei Adami Mickiewicza Pan Tadeusz (widowisko „Kochajmy się”)

– w surducie i tkanych spódnicach — wielokulturowej Suwalszczyzny przełomu XIX i XX wieku, na bazie naszych własnych dawnych tańców i zabaw (widowisko „W podsuwalskiej oberży”)

– we frakach i balowych sukniach — ziemiańskich elit gubernialnych Suwałk sprzed I wojny światowej, na podstawie mód tanecznych, właściwych naszemu i innym miastom tej rangi w całej Europie (widowisko „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.”).

To na pewno nie koniec poszukiwań i prezentacji naszej własnej lokalnej tożsamości. Teraz jednak nadszedł wreszcie czas, kiedy Zespół zaprezentuje

polskie tańce narodowe.

Polonez z widowiska „Kochajmy się”, Birsztany (Litwa), 2010. Fot K. Mierzejewski

Narodowe Święto Niepodległości uczcimy najnowszym programem Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, którego tancerze zaprezentują kanon polskich tańców narodowych. Na scenie wystąpią też solistki z pieśniami patriotycznymi XVIII i XIX wieku oraz chór PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia.

Koncert odbędzie się 11 listopada 2017 roku w Sali im. Andrzeja Wajdy w Suwałkach.
Koncert galowy: godz. 19.00. Koncert dodatkowy dla mieszkańców, którzy nie zdążyli kupić biletów na wieczór: godz 16.00

Karo mazurowe – tancerze ZPiT „Suwalszczyzna” w sali balowej pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu (obecnie Litwa), 2011 r. Fot. Krzysztof Mierzejewski

A oto, jak tańcem narodowym można manifestować patriotyzm w dniu naszego narodowego święta: Jan Kochanowski w pieśni „O dobrej sławie” (Pieśń XIX ks. II) porusza problem powinności obywatela wobec własnej ojczyzny. Twierdzi w niej, że „o miłości do ojczyzny świadczy nie tylko męstwo okazane na polu bitwy, ale również wykorzystanie innych talentów darowanych przez Boga: inteligencji, nieugiętości charakteru czy daru pięknej wymowy.”

„Służymy poczciwej sławie, a jako kto może,
niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”.

***

„Komu dowcipu równo z wymową dostaje,
niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje;
niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega,
praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega

Patriotyzm ówczesny wyrażał się nie tylko orężem, ale również troską o ochronę spokojnego lokalnego bytowania w rodzimych okolicach, jak w wykonywanej w tym spektaklu „Pieśni Wieczornej” Stanisława Moniuszki, gdy żniwiarze (w tym szlachta) wracali do tchnącego spokojem rodzimego miejsca:

„gdzie nasza chatka,
gdzie stara matka
krząta się wkoło wieczerzy”.

„Szlachcic na zagrodzie” w otoczeniu swojej szlacheckiej rodziny. Tancerze ZPiT „Suwalszczyzna” na wyjazdowej sesji zdjęciowej, 2011. Fot. Krzysztof Mierzejewski

Suwalszczyzna aż do końca XVIII w. (w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów) była częścią  Wielkiego Księstwa Litewskiego – należała do powiatu grodzieńskiego w województwie trockim. W Rzeczpospolitej (upokorzonej I rozbiorem) reformatorzy postanowili szukać szans naprawy państwa nie tylko w oświeceniu publicznym, ale też odwołać się do wcześniejszych chwalebnych tradycji. Między innymi w 1776 r. uchwalono ustawę o „Mundurach Obywatelskich” wywiedzionych z XVII -wiecznych kontuszy, o odmiennych i rozpoznawalnych dla każdego województwa wzorach. W tychże kontuszach posłowie winni reprezentować na sejmie Rzeczpospolitej ziemie, z których zostali posłani.

Sympatycy i towarzysze Zespołu słusznie spodziewają się, że także i tańce narodowe będą ukazane przez pryzmat lokalnej historii. Nowy program jest pewnego rodzaju zwieńczeniem pracy zespołu nad lokalną odrębnością kulturową na tle kultury polskiej. W nadchodzącym koncercie zaprezentujemy kilka odtworzonych kontuszy właściwych dla województwa trockiego (którego wówczas częścią była Suwalszczyzna). W tychże kontuszach „nasi” posłowie reprezentowali swe okręgi również podczas Sejmu Wielkiego, zakończonego uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Posłowie ziem centralnych – kontusze szlacheckie, do których po raz pierwszy dołączą kontusze właściwe dla naszych ziem – w koncercie 11.11.2017 r. Na zdjęciu finał koncertu ZPiT „Suwalszczyzna” w Suwałkach, 2011 r.

W owym czasie zagrożenia I Rzeczypospolitej – dla podbudowania rzeczywistej wspólnej tożsamości państwowej przenikały na dwory także tańce różnych ziem I Rzeczypospolitej: nie tylko szlacheckie polonez i mazur, ale także inne o ówczesnym chłopskim rodowodzie z terenu Korony: kujawiak, oberek czy krakowiak. Nazwane później tańcami narodowymi, również umacniały poczucie wspólnoty kulturowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Tańce narodowe – mazur, sala balowa w pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu (obecnie Litwa), 2011 r. Fot. Krzysztof Mierzejewski

Nadchodzący koncert (11.11. 2017) ukazuje pierwszą wersję przygotowywanego spektaklu, który rozbudowywany będzie w następnych kwartałach 2018 r. W spektaklu tym zamierzamy przybliżyć obraz kultury tych ziem od II połowy XVIII wieku do pierwszej dziesięcioleci wieku XIX, gdy wielce oświeconymi gospodarzami z tych ziem byli tacy właściciele- reformatorzy, jak Ludwik Michał Pac czy Michał Brzostowski (których nazwy noszą także suwalskie ulice).       

Prezentowane tańce, jak też ich odmiany oraz pieśni patriotyczne zostaną ukazane przez wszystkie grupy taneczne zespołu, czyli: Filary – grupę koncertową, Patronów – zacnych obywateli Suwałk i Suwalszczyzny z dumą kultywujących lokalne tradycje, Dinozaury – tancerzy z pierwszych składów i Dzieci Suwalszczyzny – najmłodszych artystów. Na scenie zobaczymy i usłyszymy nasze solistki: Justynę Ołów i Natalię Ołów oraz chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia z pieśniami takimi jak „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, czy „Oj, nasi jadą”.

Justyna Ołów (z lewej) i Natalia Ołów, solistki ZPiT „Suwalszczyzna”, dziś znakomicie wykształcone śpiewaczki. Zdjęcie wykonał Krzysztof Mierzejewski w pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu (obecnie Litwa) w 2011 r. W nadchodzącym koncercie usłyszymy je znowu…

Koncert jest wprowadzeniem do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, ustanowionego przez Komisję Europejską, promującego m.in. własną tożsamość narodową i regionalną w wiarygodnym kulturowo kształcie.

Wykonawcy koncertu:

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”

Grupy reprezentacyjne Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”:

  • FILARY
  • Patroni
  • Dinozaury
  • Dzieci Suwalszczyzny

oraz

Chór PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia z akompaniatorką Karoliną Zwiewką

solistki
Justyna Ołów i Natalia Ołów

 

Koncert przygotowali:

Kierownik artystyczny
Małgorzata Wojdełko

Autor choreografii tańców narodowych
Jarosław Wojciechowski

Choreograf Dzieci Suwalszczyzny i pedagog baletu
Kinga Kobiela

Kierownik kapeli i aranżer
Krzysztof Krzesicki

Chórmistrz
Ignacy Ołów

Reżyseria świateł
Grzegorz Świerzbin

Uzupełnienie kostiumów narodowych według ekspertyzy kostiumologa Jadwigi Koszutskiej wykonała
Anastazja Kuźniecow

***

A teraz dla ciekawych — tradycyjna porcja wiedzy o tym, co zobaczą. Kanon polskich tańców narodowych tworzą: polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak. Poniżej podstawowe informacje o tańcach narodowych, które powstały już wcześniej na naszej stronie — tańce narodowe,

a w środku:

Tańce narodowe – polonez, sala balowa pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu (obecnie Litwa), 2011 r. Fot. Krzysztof Mierzejewski

Tańce narodowe – mazur, sala balowa pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu (obecnie Litwa), 2011 r. Fot. Krzysztof Mierzejewski

 

Dalej polecamy informacje niezbędne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla tancerzy – by rozumieli, jak prezentować dumę narodową, gdzie nasze korzenie w historii. O Sarmacji, Sarmatach, polskim stroju narodowym — warto poczytać na stronie Trzecia Sarmacja.

Bo nie dość tańczyć, nie dość przyodziać się w strój i nosić go jak maskę, kostium do przebierania. Warto rozumieć. Zaczytajcie się!

Telimena w sukni balowej, szlachcianki w kontusikach, służba, pośrodku Jaśnie Pani, czyli choreograf ZPiT „Suwalszczyzna” Małgorzata Wojdełko – finał widowiska „Kochajmy się” w muszli koncertowej w Suwałkach, 2011 r. Fot. Krzysztof Mierzejewski

Top