Suwalskie cmentarze – wspólne dobro kultury

Śpiewacy ludowi spełniali w przeszłości liczne ważne funkcje społeczne. Pośród nich naturalny kontekst wykonawczy pozostał dziś w zasadzie w jednej tylko roli – śpiewaków i śpiewaczek pogrzebowych. Ostatnia ziemska droga człowieka nie kończy się jednak śpiewem pożegnalnym. Najtrwalszym znakiem pozostaje upamiętnienie nagrobne na miejscowym cmentarzu; jest pamiątką dla pokoleń, a po latach – materialnym dziedzictwem lokalnej kultury.

W 2022 roku rozpoczął się projekt kulturoznawczo-etnograficzny, łączący badaczy i śpiewaków. Strategicznym celem projektu „A gdy zasnę już na wieki… Odczytanie cmentarza siedmiu wyznań i koncert pieśni pogrzebowych Suwalszczyzny” jest przywrócenie do społecznej świadomości wartości suwalskiego cmentarza jako przestrzeni pamięci o wspólnym wielokulturowym dziedzictwie.

Pierwszym etapem było przygotowanie i zainstalowanie przy cmentarzu (od strony stadionu) tablicy informacyjnej. Treść informacji na tablicy została skonsultowana z przedstawicielami wyznań i przetłumaczona na języki: angielski, niemiecki i rosyjski.

W listopadzie 2022 r. w kaplicy cmentarnej (w części katolickiej) odbył się koncert pieśni pogrzebowych regionu Suwalszczyzny,. Podczas koncertu Suwalski Chór Kameralny VIVA MUSICA zaprezentował unikalne pieśni, zarejestrowane wśród śpiewaków pogrzebowych na Suwalszczyźnie, wśród nich m.in.: „Jezu mój litościwy”, „Ach wielki Boże”, „Żegnam cię mój świecie wesoły”.


 

W ciągu roku prowadzono inwentaryzację kulturową, identyfikując najcenniejsze upamiętnienia nagrobne. Najważniejsze  informacje dotyczące suwalskiego cmentarza, a także opis stanu zachowania poszczególnych (wyznaniowych) elementów składowych nekropolii w którym w sposób hasłowy znalazły się w raporcie o stanie cmentarza pt. „Zespół cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach – wspólne dobro kultury. RAPORT”.

 

Autorzy, Krzysztof Snarski i Piotr Kuczek pracują nad pełną dokumentacją suwalskiej nekropolii. Zapraszają do kontaktu wszystkich, którzy zechcą podzielić się posiadaną wiedzą na ten temat. Dokumentacja będzie podstawą do ustanowienia cmentarza siedmiu wyznań w Suwałkach Pomnikiem Historii.

Raport do pobrania tutaj: Cmentarze_raport-ost_PDF

 

Projekt  „A gdy zasnę już na wieki… Odczytanie cmentarza siedmiu wyznań i koncert pieśni pogrzebowych Suwalszczyzny” realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki VIVA MUSICA, dofinansowany ze środków budżetu Miasta Suwałki.

Top